Näkyvää puhetta

Nainen viittoo ikkunan edessä sanan kommunikoida.
Susanna Volanto tekee kommunikoinnin moninaisuutta näkyväksi. Kuvassa viittoma kommunikoida.

Monet kommunikaation erityisryhmiin kuuluvat tarvitsevat apua, jotta he voivat osallistua, tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Viittomakieli ja tukiviittomat mahdollistavat kuulo- ja kuulonäkövammaisille sekä puhevammaisille sujuvan arjen ja maailman monet elämykset.

Epäselvästi puhuva tai puhetta hatarasti ymmärtävä ihminen kääntää helposti katseensa pois keskustelukumppanista. Näköön perustuva viestintä, erityisesti viittominen, pakottaa takaisin katseyhteyteen. Tukiviittomien avulla ihmiset voivat kertoa toiveistaan ja ajatuksistaan vaikka puheen tuottamisessa on ongelmia.

Susanna Volanto auttaa ihmisiä löytämään tavan kommunikoida yhdessä. Susanna on toiminut viittomakielen tulkkina ja kommunikaatio-opettajana. Tällä hetkellä hän vastaa viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen, puheterapian sekä kommunikaatio-opetuksen ammattilaisista koostuvan Sivupersoonan opetuspalvelusta ja koulutuksista.

Freelancetyössään tv-ohjelma Pikku Kakkosen juontajana Volanto tekee näkyväksi kommunikoinnin moninaisuutta. Lastenohjelman kautta tukiviittomat, viittominen ja kuvakommunikaatio tulevat tutuiksi monille perheille ja leikki-ikäisille lapsille.

Nainen lähikuvassa
Susanna Volanto tekee kommunikoinnin moninaisuutta näkyväksi.
Nainen näyttää puhumista kuvaavaa kommunikaatiokorttia
Kuvakommunikaatio on tehokas puhetta tukeva menetelmä.
Kuvassa kommunikaatiokortti ”puhua”.


Kuvasarja on tehty osana Visuaalisen journalismin maisteriohjelman Journalistisen henkilökuvauksen työpajaa syksyllä 2020. Tämän kurssinosan teemana oli YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman ”Eriarvoisuuden vähentäminen” -kohdan tavoitteet.