Miten tulevaisuuteen sopeudutaan

Katriina Virtanen on ilmastonmuutokseen sopeutumisen projektiasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskuksella. Sopeutumisella tarkoitetaan nykyisiin ja tulevaisuudessa koettaviin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumista. Sopeutumisen asiantuntemukseen kuuluu myös ihmisten riskikäyttäytymisen tunteminen esim. evakuointi- tai katastrofitilanteessa.

Ilmastotyön asiantuntijaryhmän jäsen Katriina kouluttaa muita Suomen ELY-keskusten tiimejä valmistautumaan yli 1.5 asteen lämpenemisestä seuraaviin muutoksiin, joita Suomessa saattavat olla esim. tulvat, metsäpalot, liikenteeseen ja maatalouteen vaikuttavat sään ilmiöt, sekä talvella lisääntyvä loskainen sää ja pimeys.

Kuvasarja on tehty osana Visuaalisen journalismin maisteriohjelman Journalistisen henkilökuvauksen työpajaa syksyllä 2021. Tämän kurssinosan aiheena oli YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Ilmastotekoja-teeman tavoitteet.