Melu seis!

Melusaasteen haitat ihmiselle ja ympäristölle ovat tiedossa ja esimerkiksi EU:lla on ympäristömeludirektiivi. Mutta oletko tullut ajatelleeksi, että melusaasteesta kärsitään myös pinnan alla, nimittäin veden pinnan alla?

Suomen Ympäristökeskuksessa työskentelevälle Okko Outiselle aihe on tuttuakin tutumpi, sillä hän kartoittaa ja analysoi työkseen Itämeren melusaastepitoisuuksia. Hänen työnsä tavoitteena on saada kattava käsitys melusaasteen vaikutuksista Itämeren alueen eliöstöön ja tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan edistää vedenalaisen elämän hyvinvointia nyt ja tulevaisuudessa.

Mies istuu laivan messissä juomassa kahvia pahvimukista
Merentutkimusalus Arandan messi on tullut tutuksi Okko Outiselle vuosittain Itämerelle suuntautuvien seurantatehtävien myötä.

Kuvasarja on tehty osana Visuaalisen journalismin maisteriohjelman Journalistisen henkilökuvauksen työpajaa syksyllä 2022. Tämän kurssinosan aiheena oli YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Vedenalainen elämä -teeman tavoitteet.

Video on tehty Tampereen yliopiston Visuaalisen journalismin maisteriopintojen Narratiivisen videon –kurssilla keväällä 2023. Videoiden aiheet liittyivät YK:n kestävän kehityksen periaatteiden teemaan ”Vedenalainen elämä”.