Anni Ågren ja Joel Peltonen: Luontomme (2023)

Luonnon monimuotoisuus vähenee nykyään nopeasti ihmisen toiminnan seurauksena. Metsiä, soita ja muita luonnonympäristöjä muutetaan pelloiksi, patoaltaiksi ja kaupungeiksi. Pirkanmaan ELY-keskuksen projektisuunnittelija Anni Mäkelä yrittää löytää tasapainoa ihmisen ja luonnon välille.

Video on tehty Tampereen yliopiston kuvajournalismin erikoistumisopintojen Multimedian perusteet -kurssilla keväällä 2023. Videoiden aiheet liittyvät kestävän kehityksen teemoihin.