Kaupungin ja luonnon välillä ei ole jyrkkää rajaa, Anni Kytömäki muistuttaa

Anni Kytömäki seisoo keskellä katua Tahmelassa syksyllä
Kirjailija ja luonnonsuojelija Anni Kytömäki kuvattiin Tampereen Tahmelassa syksyllä 2023

Kaupungit kasvavat ja kehittyvät. Kaupunkien ja luonnon tasapainoinen yhteiselo vaatii luonnonsuojelua ja kaupunkipäättäjien huomiota. Luonnonperintösäätiön varapuheenjohtaja ja kirjailija Anni Kytömäki haluaa suojella luontoa sen itsensä takia, vaikka siitä hyötyisivät ihmiset ja kaupungit.

Kaupunkikehityksen kannalta luontokato on monimutkainen uhka. Kaupunkien kehitys ja ihmisten toiminta vaikuttaa luontoon, ja luonnon tila ja läsnäolo taas kaupunkeihin ja ihmisiin. ”Ihminen ei pääse kaupungissakaan eroon yhteydestään luontoon: kaupungissa asuva ihminen tarvitsee vettä, ravintoa ja happea siinä missä kaikki muutkin elävät olennot” Anni Kytömäki, muistuttaa.

Kytömäki on harvinainen vieras kaupungissa. ”Palaudun nykyään parhaiten ikimetsässä”, toteaa Kytömäki

Kaupunkien kestävä kehitys vaatii luonnonperinnön vaalimista, mikä tarvitsee toimijoita ja rahaa. Kaupungit voivat itse suojella luonnonalueita, tai ne voivat myydä alueita esimerkiksi Luonnonperintösäätiölle rauhoitettavaksi. Säätiö ei kuitenkaan rauhoita niitä kaupunkien tai ihmisten vuoksi, vaikka suojelutyö vaikuttaa myös niihin. ”Suojelemme alueita luonnon itsensä takia. Rauhoitamme lahjoitusvaroilla esimerkiksi ikimetsiä ja soita”, Kytömäki kuvailee säätiön toimintaa. 

Kytömäen oma vuosikymmeniä kestänyt toiminta säätiössä pohjautuu luonnon syvään kunnioittamiseen, ja ajatukseen, että ihminen on luonnossa vain vieraana: ”Kaupunkien ja luonnon välillä ei ole jyrkkää rajaa. Ihmisten lisäksi muut lajit ujuttautuvat kaupunkiin: katukivien raoista nousee luonnonkasveja, ja taivaalla lentävät lokit”.

Anni Kytömäki kävelee kadulla Tampereen Tahmelassa
Luonto muistuttaa itsestään ja yhteydestään ihmisiin kaupungissakin

Kuvasarja on tehty osana Visuaalisen journalismin maisteriohjelman Journalistisen henkilökuvauksen työpajaa syksyllä 2023. Tämän kurssinosan aiheena oli YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Kestävät kaupungit ja yhteisöt -teeman tavoitteet.