Jopolla eteenpäin elämässäJoustava perusopetus eli JOPO on toiminnallinen ja tekemällä oppimiseen painottuva tapa suorittaa perusopetuksen viimeiset vuosiluokat. Se on tarkoitettu nuorille, jotka ovat kohdanneet haasteita perinteisemmässä kouluopetuksessa.

Jopo-luokalla opiskelu ja oppiminen tapahtuu paljolti muuallakin kuin luokkahuoneessa. Takahuhdin koululla Tampereella Jopon tukikohtana on entinen talomiehen asunto. Satu Herrala toimii luokan opettajana.

Työelämä on yksi Jopo-luokan oppimisympäristöistä


Jopo-luokalle päästään, sinne ei jouduta.