Jokin toinen työ

Taide- ja kulttuurialalla työskentelevät etsivät usein tuloja oman alan ulkopuolelta. Perinteisen palkkatyön mallia on kuitenkin vaikea yhdistää taiteelliseen työhön. Yhteiskunnan tukijärjestelmät eivät tunnista taiteellisen työn erityisluonnetta, ja monet joutuvatkin taiteilemaan yrittäjän, työntekijän ja työttömän roolien välillä.

Kuvasarja on tehty osana Visuaalisen journalismin maisteriopintojen Journalistisen henkilökuvan työpajaa syksyllä 2021. Outi ja Juha Törmälän ohjaamassa lopputyössä kuvattiin ihmisryhmiä ja pohdittiin muotokuvan käytäntöjä. 

Henkilö seisoo liikuntasalissa ja nojaa moppiin.
Kuvataiteilija Aaron Hermunen työskentelee kahtena päivänä viikossa vahtimestarina.
Henkilö istuu lattialla ja nojaa rautaverkkoon. Hänen vieressä on siivouskärryt.
Kuvataiteilija Laura Ruotsalainen työskentelee siivoustyön ohella myös kuvaamataidon opettajana.