Jäteveden puhdistusta vesistöjen ehdoilla

Eveliina Langenoja toimii Keskuspuhdistamo-hankkeessa ympäristöinsinöörinä, ja hänen vastuualueensa on mm. ympäristö ja riskienhallinta. Kasvavat kaupungit asettavat paineita myös jäteveden puhdistukselle. Koska vanhat jätevedenpuhdistamot ovat käyttöikänsä päässä, Tampereen Sulkavuoreen on alettu rakentaa uutta Keskuspuhdistamoa.

Keskuspuhdistamo on Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven yhteishanke, ja siellä tullaan tulevaisuudessa puhdistamaan kaikkien kuntien jätevedet. Vuonna 2025 käyttöönotettava keskuspuhdistamo rakennetaan toimimaan vesistöjen parhaaksi ja vähentämään niihin kohdistuvaa kuormitusta. Langenojan mukaan vaikutukset kantautuvat myös mereen asti, sillä uuden laitoksen avulla erityisesti vesistöön päätyvät typpipäästöt saadaan pienemmiksi. 

Kuvasarja on tehty osana Visuaalisen journalismin maisteriohjelman Journalistisen henkilökuvauksen työpajaa syksyllä 2022. Tämän kurssinosan aiheena oli YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Vedenalainen elämä -teeman tavoitteet.