Ennakkoluulot pois tasa-arvon nimissä

”Au Mensa” on romanikieltä ja tarkoittaa ”tule mukaan”. Au Mensa on myös Suomen Romaniyhdistyksen nuorisoprojekti, jonka projektityöntekijänä Carmen Valerius on työskennellyt vuodesta 2018. Projektin tarkoituksena on parantaa romaninuorten asemaa yhteiskunnassa, sillä romanien asema pääväestöön nähden on sosioekonomisilta lähtökohdilta heikompi.

Valerius nauttii työssään erityisesti siitä, kun hän saa murrettua romaneihin liittyviä ennokkoluuloja. Koulussa järjestettävillä luennoilla, Valerius kertoo romanikulttuurista ja usein kuulijat oivaltavat, että tietyt asiat eivät kuulu romanikulttuuriin. Se on hänestä ihana tunne.

Auttaminen on ollut aina lähellä Valeriuksen sydäntä, mutta työn kautta hänelle on tullut halu vaikuttaa asioihin. Työ Suomen Romaniyhdistyksessä on antanut hänelle paljon eväitä ja tilaisuuksia vaikuttamiseen.

Puolikuva naisesta istumassa tuolilla. Taustalla värikäs ryiijy
Romaniyhdistyksen toimiston seiniä koristavat Virpi Kinnusen kuvakudokset romaneista vuodelta 1986.

Lähikuva hymyilevän naisen kasvoista.

Kuvasarja on tehty osana Visuaalisen journalismin maisteriohjelman Journalistisen henkilökuvauksen työpajaa syksyllä 2020. Tämän kurssinosan teemana oli YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman ”Eriarvoisuuden vähentäminen” -kohdan tavoitteet.