Elokapinan lääkäri

Hanni Häkkinen tekee ilmastoaktivismia ja opiskelee viimeistä vuotta lääkäriksi. Hän kuuluu Elokapina Lääkäreihin ja pitää ilmastotekoja tärkeänä osana myös lääkärin työtään. Elokapina Lääkärit on lääkäreistä, hammaslääkäreistä ja eläinlääkäreistä sekä näiden alojen opiskelijoista koostuva yhteisöryhmä. Sen tavoitteena on yhdistää ilmasto- ja ympäristökriisiä vastaan kamppailevat lääkärit sekä tuoda esille ilmastonmuutoksen aiheuttamia terveysvaikutuksia.

Ryhmän jäsenet voivat myös halutessaan toimia ensiaputehtävissä Elokapinan mielenosoituksissa, (mutta se ei ole pääasiallinen toimintatapa). Häkkinen kertoo, että hänen tapansa tehdä ilmastoaktivismia ovat äänestäminen, kansalaisaloitteet, sosiaalisessa mediassa tiedon jakaminen, kansanedustajille kirjoittaminen sekä ilmastoprotestien järjestäminen ja niihin osallistuminen.  

Nainen keskellä kuvaa. Istuu eduskuntatalon portailla Helsingissä. Pitää käsissään mielenosoitus kylttiä.
Hanni Häkkinen haluaa pukeutumisellaan ja yhteiskunnallisella asemallaan viestiä, että ilmastonmuutos koskee meitä kaikkia.
Hän haluaa näyttää, että ilmastotekoja voi tehdä ihan kuka vaan, vaatetyylistä ja identiteetistä riippumatta.
Lähikuvassa takkiin hakaneuloilla ripustettu elokapina lääkärit merkki.
Elokapinalaisen lääkärin voi tunnistaa Elokapina Lääkärit -merkistä tai mielenosoituksissa valkoisesta liivistä.
Nainen puolikuvassa keskellä kuvaa. Nainen istuu eduskuntatalon portailla Helsingissä.
Hanni Häkkinen opiskelee kuudetta ja viimeistä vuotta lääkäriksi.

Kuvasarja on tehty osana Visuaalisen journalismin maisteriohjelman Journalistisen henkilökuvauksen työpajaa syksyllä 2021. Tämän kurssinosan aiheena oli YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Ilmastotekoja-teeman tavoitteet.