Binäärin ulkopuolella

Melanen ompelee lähes kaikki vaattensa itse. Kengätkin ovat tamperelaisen kenkäpajan, Pihkan, kurssilla itse tehdyt.

Yhteiskunnassamme elää vahvana hyvin kaksijakoinen ajatus sukupuolesta. Niinpä olemme pienestä pitäen oppineet luokittelemaan kohtaamamme ihmiset miehiksi tai naisiksi sisäistämiemme stereotyyppisten oletusten pohjalta. Muunsukupuoliset, joille tässä binäärisessä ajattelutavassa ei jää tilaa, joutuvat kohtaamaan väärinsukupuolittamista jatkuvasti. Miten voisimme oppia kohtaamaan ihmiset yksilöinä olettamatta heidän sukupuoltaan? Ree Melanen, 27, on muunsukupuolinen. Hän ompelee itse lähes kaikki vaatteensa kauppojen binäärisestä ja isokokoisille varsin suppeasta tarjonnasta johtuen.

Kuvat ja teksti Henrietta Soininen

Kuvasarja on tehty osana Visuaalisen journalismin maisteriohjelman Journalistisen henkilökuvauksen työpajaa syksyllä 2019. Tämän kurssinosan teemana oli YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman sukupuolten välisen tasa-arvon tavoitteet.