Hyppää pääsisältöön

OILI rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)
Kuntokatu 3 33520 Tampere
puhelinvaihde 0294 5222

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Susanna Maunula, IT-suunnittelija, Tietohallinto
Tampereen ammattikorkeakoulu
Kuntokatu 3, 33520 Tampere
050 373 2954, susanna.maunula [at] tuni.fi

OILI:n rekisteriasioista vastaava henkilö:

Tarja Kalliomäki-Linnas, Opintopalveluiden päällikkö, Opintopalvelut
Tampereen ammattikorkeakoulu
Kuntokatu 3, 33520 Tampere
050 505 1747, tarja.kalliomaki-linnas [at] tuni.fi

3. Rekisterin nimi

TAMKin opiskelijaksi-ilmoittautumis- ja lukuvuosi-ilmoittautumispalvelu Oili

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on

  • korkeakouluun opiskelijaksi ilmoittautumiseen ja lukuvuosi-ilmoittautumisen liittyvän palvelun järjestäminen sekä ilmoittautumiseen liittyvien pakollisten ja vapaaehtoisten maksujen kerääminen
  • tietojen siirtäminen haku- ja valintajärjestelmän ja korkeakoulun välillä
  • ilmoittautumistiedon siirtäminen rekisteristä haku- ja valintajärjestelmään

Rekisterin käyttö perustuu yliopistolakiin (558/2009) / ammattikorkeakoululakiin (351/2003) sekä L1058/1998 (Laki opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä) ja VnA 293/2014 (Valtioneuvoston asetus korkeakoulujen yhteishausta). Lisäksi sovelletaan seuraavia lakeja: GDPR (2016/679) Tietosuojalaki (5.12.2018/1050.1.).

5. Rekisterin tietosisältö

  • Opiskelijan henkilötiedot (etunimet, kutsumanimi, sukunimi, hetu, oppijanumero), osoitetiedot, äidinkieli ja asiointikieli, kansalaisuus, pohjakoulutustiedot, hakukohteeseen ja koulutukseen

liittyvät tiedot, ilmoittautumis- ja maksutiedot, opiskelijavalinnan tulosten julkaisulupaan liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

  • Opiskelijan henkilötiedot sekä hakukohteeseen ja koulutukseen liittyvät tiedot saadaan opintopolun opiskelijavalintarekisteristä.
  • Ilmoittautumistiedot ja ilmoittautumiseen liittyvät maksutiedot saadaan opiskelijalta itseltään
  • Opiskelijan voimassaolevat opiskeluoikeus ja lukuvuosi-ilmoittautumistiedot sekä tieto YTHSmaksun maksamisesta saadaan korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovaranto Virrasta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  • Ilmoittautumistieto luovutetaan opintopolun opiskelijavalintarekisteriin (L1058/1998 ja VnA 293/2014)
  • Henkilötiedot, hakukohteeseen ja koulutukseen liittyvät tiedot sekä ilmoittautumiseen liittyvät tiedot luovutetaan korkeakouluun (yo-laki/amk-laki + säännökset)
  • Ilmoittautumistiedot luovutetaan ylioppilaskunnalle (Yliopistolaki 558/2009)

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto

Asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukitussa tilassa. Asiakirjat tulostetaan vain tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietojärjestelmään pääsy on rajattu käyttöoikeuksilla. Tietojen lukeminen kirjataan lokiin.