Hyppää pääsisältöön

Wilma Juusonen: ”Hyvinvointiteknologian ylempi tutkinto-ohjelma on ollut merkityksellinen työuralleni”

Julkaistu 29.5.2020
,
päivitetty 29.5.2020
Tampereen ammattikorkeakoulu
Wilma Juusonen_opiskelijatarina_TAMK
Wilma Juusonen valmistui keväällä 2020 hyvinvointiteknologian ylemmästä tutkinto-ohjelmasta. Juusonen teki opinnäytetyönään käyttäjälähtöisen Omaolo-verkkokoulutuksen terveydenhuollon ammattilaisille.

Kuka olet?

Olen teknologiaorientoitunut sairaanhoitaja (yamk) ja työskentelen projektiasiantuntijana SoteDigi Oy:ssä. Asun Tampereella puolisoni kanssa. Harrastan liikuntaa, lukemista, podcasteja ja erinäisiä, luovia taidelajeja.

Millainen työhistoria sinulla on?

Valmistuin sairaanhoitajaksi vuonna 2015 ja sen jälkeen olen työskennellyt pääosin lastensuojelussa ja päihde- ja mielenterveyshoitotyössä. Ennen hoitotyön opintoja työskentelin tapahtumatuotannon ja viestinnän parissa, myös yrittäjänä. Työhistoriani on monipuolinen ja siitä on ollut paljon hyötyä!

Mikä sai sinut innostumaan opiskelusta?

Olen ollut aina kiinnostunut teknologiasta ja pilke silmäkulmassa sanonutkin, että sisälläni asuu pieni insinööri. Oli siis luontevaa valita hyvinvointiteknologia jatko-opinnoikseni. Jo ensimmäistä kertaa opintosuunnitelmaa vilkaistessa innostuin kovasti: tää on ihan mun juttu! Minulla oli tukena myös hoitotyön opintojeni tutoropettaja, joka kannusti minua hakeutumaan jatko-opintoihin.

Parasta opinnoissa oli monipuolinen opetustarjonta. Hyvinvointiteknologiaa tarkasteltiin tutkinto-ohjelmassa hyvin monelta kantilta. Myös tiivis yhteistyö työelämän kanssa, erilaiset tapahtumat ja projektit auttoivat verkostoitumaan jo opintojen aikana. Erityisen hieno juttu oli myös se, että saimme suorittaa kansainvälisen projektinhallinnan sertifikaatin osana opintoja. Tästä on ollut suuresti hyötyä työmarkkinoilla!

Haastavinta olivat ryhmätyöpainotteinen opetus ja oman kiinnostuksen rajaaminen. Ryhmätöihin oli vaikea löytää yhteistä työskentelyaikaa ja ne typistyivät usein perättäisiksi suoritteiksi – olisin kaivannut enemmän dialogia ja vuorovaikutteisuutta. Omaa kiinnostusta oli vaikea rajata, kun aluksi kaikki oli niin uutta ja kiinnostavaa. Vasta ensimmäisen 6 kuukauden jälkeen aloin hahmottamaan, mihin suuntaan halusin kehittää omaa ammattitaitoani.

Mistä teit opinnäytetyösi?

Tein opinnäytetyönäni käyttäjälähtöisen Omaolo-verkkokoulutuksen terveydenhuollon ammattilaisille. Olin jo opintojen alkumetreiltä lähtien ollut kiinnostunut Omaolo.fi-palvelusta, uusien digipalveluiden käyttöönotoista ja käytettävyydestä. Olin sairaanhoitajana ollut itse ottamassa tietojärjestelmiä ja digitaalisia työvälineitä haltuuni niiden perinteisten, paperisten kansioiden avulla, joiden ohjeet olivat usein vanhentuneita ja hankalasti löydettävissä.

Halusin opinnäytetyössäni tutkia, miten terveydenhuollon ammattilaisia voitaisiin tukea uusien digipalveluiden käyttöönotossa ja miten verkkokoulutuksen avulla voidaan tukea osaamisen kehittämistä työelämässä. Halusin tehdä jotain konkreettista ja käytännönläheistä, jota voisin hyödyntää myös omassa portfoliossani. Päädyin siis tekemään verkkokoulutuksen osana opinnäytetyötäni.

Miten näet opintojen merkityksen omalla urallasi?

Tutkinto-ohjelma on ollut todella merkityksellinen työuralleni. Opinnäytetyöni jälkeen päädyin hakemaan SoteDigi Oy:n avointa projektiasiantuntijan paikkaa, johon minut valittiin. Valinnassa merkityksellistä oli varmasti se, että Omaolo.fi-palvelu oli minulle jo ennestään tuttu ja opintojeni kautta olin kerryttänyt osaamista lääkinnällisistä laitteista, sovelluskehittämisestä ja palvelumuotoilusta. Osaamiseni osui hyvin tehtävän vaatimuksiin.

Työ oli juuri sellaista mitä toivoinkin pääseväni tekemään opintojeni myötä. Toki oman urapolun löytäminen edellytti paljon omaa aktiivisuutta ja määrätietoista osaamisen kehittämistä. Omalla kohdallani sain tutkinto-ohjelman avulla oman unelmatyöni.

Kenelle suosittelisit opintoja?

Suosittelisin opintoja hyvät digitaidot omaaville, innovatiivisille ja uteliaille hoitotyön ammattilaisille (tai miksei muunkin alan). Mikään koodari ei tarvitse olla! Toki koodinlukutaidosta ja -ymmärryksestä on hyötyä, koska hyvin monet hyvinvointiteknologian elementit toimivat koodin varassa.

Hyvinvointiteknologia tarvitsee monenlaisia ihmisiä ja tehtäviä alalla on tarjolla laidasta laitaan; kehityksen, testauksen, laadunhallinnan, käyttöönottojen ja käytön tuen parissa. Opinnoista suoriutuminen edellyttää hyviä itsensä johtamisen taitoja; osaaminen ei tule valmiiksi annettuna, vaan sen eteen saa ja joutuu työskentelemään! Monipuolisesta työkokemuksesta ja taustasta on myös hyötyä.

Toivon, että tulevaisuudessa hyvinvointiteknologian parissa kollegoinani on innovatiivisia ongelmanratkaisijoita ja luovia, mutta käytännönläheisiä muutoksentekijöitä. Elinikäinen oppiminen on hyvä olla jo perusasenteessa mukana, sillä teknologia kehittyy valtavan nopeasti. Omaa osaamista saa päivittää työelämässäkin aktiivisesti, varmasti eläkeikään saakka. Jos oppiminen on sinulle etuoikeus ja teknologia aiheuttaa ilon (ei inhon) väristyksiä, niin suosittelen tätä tutkinto-ohjelmaa lämpimästi!

Tutustu hyvinvointiteknologian ylempään tutkinto-ohjelmaan