Kokemuksia

Täydennyskouluttautujan tarina: Erikoistumiskoulutus työpaikan kehitystyön tukena

Moniammatillinen kotikuntoutus
“Moniammatillinen opiskeluryhmä on tuonut erilaisia näkökulmia asioihin"

Kati Vainio, lähihoitaja ja sosionomi

Kati Vainio päätyi moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutukseen esimiehen ehdotuksesta. Vainion työpaikalle kotihoidon yksikköön haluttiin kehittää kotikuntoutusta, ja erikoistumiskoulutus toi tietoja ja taitoja kehitystyön tueksi. Vainio myös teki koulutukseen kuuluvan kehitystehtävän oman työpaikkansa kehitysprojektin tiimoilta. 

“Tein kehitystehtäväni yhteiskehittelymenetelmänä, eli selvittäen, mitä mieltä työntekijät ovat siitä, mitä alueita pitää kehittää, ja keräten kehittämisehdotuksia niihin. Tehtävä oli yksi osa-alue tai ”stepping stone” matkalla siihen, että koko työyhteisö koulutetaan kotikuntoutukseen. Kehittämistehtävä oli siis osa isoa kehittämisprosessia,” Vainio selittää. 

Esimies on hänen mukaansa avainasemassa mahdollistamassa kehitystä. 

“Hän antoi raamit ja niiden puitteissa sai vapaasti toimia. Meillä on matalan kynnyksen toimintamallit kotihoidossa, mikä aiheuttaa sen, että työyhteisö lähtee helposti mukaan ja uskallamme sanoa, mitä mieltä ollaan.” 

Vainio on tyytyväinen erikoistumiskoulutuksen antiin. Hän kokee saaneensa niin laajan tietopohjan kuin käytännön välineitä kehitystyöhön. Myös koulutuksen moniammatillisuus saa häneltä kiitosta. 

“Moniammatillinen opiskeluryhmä on tuonut erilaisia näkökulmia asioihin ja lisännyt ammatillisuutta tekemiseen. Näinkin voi työtä tehdä, aina ei tarvitse pakertaa yksin”, hän toteaa.