TAMKin osaamisyksiköt

Koulutusyksiköt
TAMKin osaamisyksiköt vastaavat ydintoimintojen johtamisesta niin, että koulutus, TKI-toiminta ja maksullinen palvelutoiminta kytkeytyvät saumattomasti toisiinsa.