Lahjoittamalla vaikutat

Lahjoittamalla olet mukana tukemassa ja kehittämässä tulevaisuuden TAMKia. Tampereen korkeakouluyhteisö avaa uusia mahdollisuuksia – TAMK on mukana yhteisössä tuomassa vahvaa työelämäosaamista tieteellisen tutkimuksen rinnalle.

Lahjoittamalla Tampereen ammattikorkeakoululle olet mukana edistämässä sitä ammatillista korkeakoulutusta, jota suomalainen työelämä tarvitsee ja arvostaa.

TAMK on Suomen suurimpia ja vetovoimaisimpia korkeakouluja. Yli 10 000 opiskelijaamme muodostavat elävän ja innovatiivisen ekosysteemin. Sinun tukesi avulla mahdollistamme heille entistä paremman monialaisen koulutuksen ja mahdollisuuden osallistua tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Vuosittain meiltä lähtee lähes 2000 uutta osaajaa luomaan uraansa ja tuomaan toimialoille uusimmat tiedot ja taidot.

Kaikki lahjoitukset ovat meille arvokkaita!

Lahjoituksen voi osoittaa korkeakoulun kehittämiseen yleisesti (yleinen lahjoitusrahasto), tai vähintään 10 000 euron yksittäisen lahjoituksen voi kohdentaa myös suoraan jollekin seuraavista koulutusaloistamme:

  • humanistinen ja kasvatusala
  • kulttuuriala
  • yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
  • luonnonvara- ja ympäristöala
  • matkailu-, ravitsemis- ja talousala
  • sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
  • tekniikan ja liikenteen ala

Ota yhteyttä

Meihin voit olla yhteydessä lahjoituksiin liittyvissä asioissa:

Tapio Kujala
Rehtori, toimitusjohtaja
p. 040 043 6690
tapio.kujala [at] tuni.fi

Laura Tuominen
Johdon assistentti
p. 050 439 6990
laura.h.tuominen [at] tuni.fi

Jos sinulla on kysyttävää lahjoituksen maksamisesta, ota yhteyttä talouspalveluihin:

Talouspäällikkö Merja Saarinen
p. 050 568 5363
merja.saarinen [at] tuni.fi

Laskentasuunnittelija Essi Juola
p. 050 408 9240
essi.juola [at] tuni.fi