Hyppää pääsisältöön

Sirpa Ahonen: ”Terveyden edistämisen YAMK-opinnot tukivat uralla etenemistä”

Julkaistu 15.6.2022
,
päivitetty 8.7.2022
Tampereen ammattikorkeakoulu
Sirpa Ahonen_opiskelijatarina
Sirpa Ahonen suoritti Tampereen ammattikorkeakoulussa Terveyden edistämisen ylemmän AMK-tutkinnon. Ahonen kuului ensimmäiseen opiskelijaryhmään, joiden YAMK-opintoihin sisältyi myös genomitiedon opintoja.

Kuka olet?

Olen Jyväskylästä kotoisin oleva perheenäiti, mutta olen asunut Pirkanmaalla 25 vuotta. Lapin luonto ja kotiseudun vesistöt ovat minulle tärkeitä retkeily- ja vaelluskohteita. Olen hurahtanut vapaalaskuun puolisoni ja poikieni innostamana.

Millainen työhistoria sinulla on?

Aloitin työurani sisätautikirurgisena sairaanhoitajana. Sairaanhoitajatyön ohella opiskelin Hämeen ammattikorkeakoulussa terveydenhoitajaksi. Valmistumiseni jälkeen toimin noin 13 vuotta Pihlajalinnassa työterveyshoitajana. Opetustehtävät ovat kiinnostaneet minua aina, joten suoritin TAMKissa ammatillisen opettajakoulutuksen.

Työhyvinvointi, työkykyjohtaminen ja henkilöstöhallinto ovat olleet mielenkiinnon kohteitani. Suoritettuani terveyden edistämisen ylemmän AMK-tutkinnon minut valittiin Akaan kaupunkiin työhyvinvointikoordinaattorin toimeen. Tässä nykyisessä työtehtävässä pääsen monipuolisesti toteuttamaan kiinnostuksen kohteitani.

Mikä sai sinut innostumaan opiskelusta?

Terveyden edistämisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisesta innostuin, koska halusin kehittyä ja edetä työurallani. Parasta opiskelussa oli terveyden edistämisen näkökulma, laaja opintotarjonta, osaavat ammattitaitoiset opettajat ja moniammatilliset opiskelijakollegat. Mikä hienointa, olimme ensimmäinen YAMK-ryhmä, joiden perusopintoihin kuului genomitieto.

YAMK-opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella. Minulle opintovapaa mahdollisti sen, että valmistuin 1,5 vuodessa. Opinnot vaativat systemaattista, aikatauluissa pysyvää ja itsenäistä opiskelua. Opiskelu edellyttää vastuullista ja joustavaa toimintaa pienryhmässä sekä parityöskentelyssä.

Mistä teit opinnäytetyösi?

Tein opinnäytetyön yhdessä opiskelijakollegani kanssa kognitiivisen ergonomian edistämisestä kirurgisella osastolla. Hoitotyön tekijöinä olimme havainneet, että hoitotyössä keskeytykset ja päällekkäisten työtehtävien hoitaminen ovat lisääntyneet. Näiden tekijöiden myötä hoitotyön luonne on muuttunut yhä enemmän aivotyötä kuormittavaksi. Opinnäytetyömme yhtenä tavoitteena oli löytää keinoja hoitotyön kognitiivisen ergonomian parantamiseksi. Hoitotyöhön liittyvää kognitiivista ergonomiaa oli aiemmin tutkittu vähän ja olimme aiheesta erityisen kiinnostuneita. Olen voinut hyödyntää kognitiivisen ergonomian liittyvää osaamistani myös työelämässä.

Miten näet opintojen merkityksen omalla urallasi?

Ylemmän AMK-tutkinnon perusopinnot ja valinnaisten kurssien laaja tarjonta mahdollistivat työurallani etenemisen. Opintojen loppusuoralla minut valittiin Akaan kaupungille työhyvinvointikoordinaattoriksi. Työni mahdollistaa työkykyjohtamisen, työhyvinvoinnin ja henkilöstöjohtamisen parissa työskentelyn.  Pääsen työssäni hyödyntämään ammatillista opettajakoulutuksen pedagogista näkökulmaa toteuttamalla henkilöstöryhmille erinäisistä työhyvinvointiin liittyvistä teemoista luentoja ja tiimityöpajoja, sekä esihenkilöille työkykyjohtamisen koutsaamista.

Kenelle suosittelet opintoja?

Suosittelen terveyden edistämisen YAMK-opintoja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, joilla on haluja ja kiinnostusta kehittää omia tietoja, taitoja ja kykyjä työelämässä. Opinnot tukevat uralla etenemistä ja voivat avata aivan uusia ennalta arvaamattomia työmahdollisuuksia, hankkeita tai projekteja.

Tutustu terveyden edistämisen ylempään tutkinto-ohjelmaan