Kokemuksia

Narratiivinen altistusterapia (Narrative Exposure Therapy NET)

Tampereen yliopisto tarjoaa ainoana Suomessa NET-traumanhoitomenetelmän koulutusta. Saksasta lähtöisin oleva tarkkarajainen menetelmä soveltuu useita traumatapahtumia kokeneiden, eri-ikäisten henkilöiden hoitoon.

Narratiivinen altistusterapia (NET) on Saksasta lähtöisin oleva traumanhoitomenetelmä, joka on kohdennettu useita traumatapahtumia kokeneiden, eri-ikäisten henkilöiden hoitoon. Menetelmä pohjautuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja on siten Käypä hoito -suositusten mukainen.

Suomeen menetelmän on tuonut pääkouluttaja, psykologi, mielenterveyden psykologian dosentti ja trauma-alan tutkija Kirsi Peltonen.

- Koulutus perustuu alkuperäiseen saksalaiseen koulutuspohjaan ja se toteutetaan yhteistyössä kehittäjien kanssa, mutta kokonaisuus on räätälöity suomalaiseen terveydenhuoltokontekstiin sopivaksi, Peltonen kertoo.

Kirsi Peltonen on tutkinut Narratiivista altistusterapiaa Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuksessaan, joka kohdistui erikoissairaanhoidon piirissä olleisiin, monitraumaisiin lapsiin ja nuoriin. Tutkimuksessa havaittiin viitteitä siihen, että NET-menetelmä soveltuu erityisen tehokkaasti intrusiivisten oireiden hoitoon.

- Tutkimuksen päätyttyä halusimme mahdollistaa menetelmän käytön aidossa käytännön työssä, ja tähän tarpeeseen luotiin Tampereen yliopiston koulutus, Peltonen kertoo.

Turvallinen ympäristö oppimiseen

Koulutus järjestetään jo toista kertaa: pilottitoteutus toteutettiin vuosina 2018-2019. Koulutus koostuu teoriaosuuksista, luennoista, pienryhmäharjoittelusta sekä omasta asiakastyöskentelystä. Menetelmää on harjoiteltava, eikä sen syvällistä ymmärrystä opi vain luentoja kuuntelemalla. Kouluttajina toimivien kokeneiden trauma-alan asiantuntijoiden ohjeistuksessa tapahtuva pienryhmäharjoittelu on olennainen osa koulutusta.

- Luottamuksellisuus ja turvallisuus nousee koulutuksessa keskiöön. Menetelmään liittyy kiinteästi altistaminen, joka koulutuksen aikana opetellaan toteuttamaan turvallisesti, Peltonen kertoo.

Menetelmänä Narratiivinen altistusterapia on hyvin strukturoitu: protokollaan kuuluu noin kymmenen tapaamiskertaa. Sitä voidaan hyödyntää osana muuta hoitoa tai yksittäisenä moduulina, eikä mahdolliset aiemmat hoidot poissulje sen käyttömahdollisuutta. Menetelmän taustalla on tutkittu tieto ja vahva teoriapohja, mikä lisää sen turvallisuutta. Koulutuksessa käsitellään perusteellisesti muisti- ja traumateorioita opetellen ymmärtämään, miksi ihminen reagoi tietyllä tavalla ja miten käytöstä voi muuttaa.

- Muistimekanismit ja niiden sisäistäminen ovat tärkeä osa koulutusta: on opittava syvällisesti ymmärtämään, miksi se mitä teemme voi auttaa. Kyse ei ole pelkästä teknisestä suorittamisesta, Peltonen korostaa.

Myös ammattilaisten oma jaksaminen on huomioitu. Koulutuksen puitteissa on mahdollisuus henkilökohtaiseen työnohjaukseen, minkä lisäksi asiantuntevat kouluttajat tukevat osallistujia. Lähipäivät ovat hyvin sovitettavissa omaan työhön, ja niiden avulla osallistujista syntyy myös verkosto, joka tarjoaa ammatillista tukea myös koulutuksen päättymisen jälkeen ja sen ulkopuolella.

Rohkeutta omaan työhön

Vakavasti traumatisoituneiden henkilöiden hoitotarve tuskin tulee vähenemään, mutta kaikkia voidaan yrittää auttaa. Osallistuja saa koulutuksesta uuden, tehokkaan työkalun käytännön työhön, mikä tuo rohkeutta omaan työskentelyyn. NET-menetelmän avulla vaikeisiin tilanteisiin voi olla helpompaa tarttua.

- On tärkeää, että on ammattilaisia, joilla on monipuolisia työkaluja myös vaikeimpien ja pahimpien kokemusten hoitoa varten, Peltonen korostaa.


Tutustu Narratiivisen altistusterapian (Narrative Exposure Therapy, NET) menetelmäkoulutukseen!

Lisätietoja koulutuksesta antavat koulutuksen johtaja Kirsi Peltonen ja suunnittelija Katri Saarinen.