Kokemuksia

Mia Siikaluoma – ilman bioanalytiikan opintoja en olisi nykyisessä työssäni

Mia Siikaluoma
Laboratoriossa työskentely herätti Mia Siikaluoman kiinnostuksen bioanalytiikkaan. Bioanalyytikon koulutus sekä sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-opinnot ovat vieneet Mian mielekkääseen esimiestyöhön Keski-Suomen Sairaala Novaan.

Kuka olet? 

Olen Mia Siikaluoma. Valmistuin bioanalyytikoksi ensimmäisestä TAMKin ja JAMKin yhteisestä bioanalyytikon koulutuksesta vuonna 2006. Myöhemmin jatkoin opintojani ja vuonna 2015 valmistuin TAMKin sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksesta. Nyt työskentelen palveluesimiehenä Keski-Suomen Sairaala Novan diagnostisissa palveluissa. Vastuualuettani ovat patologia ja Keski-Suomen biopankki sekä ajoittain myös sairaalafysiologia.  

Millainen työhistoriasi on? 

Työskentelin kliinisen laboratorion ja mikrobiologian tehtävissä jo bioanalytiikan opintojeni aikana. Valmistumisen jälkeen siirryin vuorotyöhön, jossa tein hematologian, kemian sekä näytteenoton tehtäviä ja toimin myös päivystyksen ja teho-osastojen alueilla. 

Jo bioanalyytikkokoulutuksen aikana kiinnostuin patologian erikoisalasta ja suuntasin opintojani histologiaan ja sytologiaan. Keväällä 2007 sain mahdollisuuden siirtyä patologian alan työtehtäviin ja sille tielle jäin. Paneuduin työssäni histologiaan ja immunohistokemiaan ja jatkoin samalla opintojani. Samaan aikaan Jyväskylässä oli käynnissä uuden Sairaala Novan suunnittelutyö, jossa olin aktiivisesti mukana laboratoriotilojen suunnittelussa. 

Vuonna 2016 minut valittiin nykyiseen palveluesimiehen tehtävääni, jossa työskentelen täysin hallinnollisissa johtamis- ja kehittämistehtävissä.  

Mikä sai sinut innostumaan bioanalytiikan opiskelusta? Entä mikä veti sinua YAMK-opintoihin? 

Bioanalytiikan koulutuskuvaus antoi todella mielenkiintoisen kuvan alasta. Olin aiemmin työskennellyt erään tutkimuskeskuksen laboratorioympäristössä, jossa työn vaatima tarkkuus, puhtaus, kemikaalit ja laitetekniikka herättivät kiinnostukseni laboratorioalaan. Tn merkitys on suuri, koska sitä tehdään potilaan hoidon ohjaamiseksi. 

Parasta opinnoissa olivat harjoittelut, joissa tutustuin bioanalyytikon laajaan työkenttään. Toisaalta laajuus saattaa tuntua myös haastavalta esimerkiksi opinnäytetyön aihetta valittaessa. 

Hain myöhemmin YAMK-opintoihin, koska halusin vahvistaa johtajuuden ja kehittämistyön osaamistani. Minua motivoivat sekä pitkäjänteiset projektit että akuutit ongelmanratkaisutilanteet

Mistä teit opinnäytetyösi? 

Tein bioanalytiikan opinnäytetyöni mikrobiologialle liittyen erääseen erikoismenetelmään perustuvan pikadiagnostisen testin kokeiluun. Aihe innosti minua, koska kyseessä oli täysin uuden menetelmän kokeilu ja sen liittäminen osaksi rutiinidiagnostiikkaa.  

Millainen opintojen merkitys on omalla urallasi?

Ilman bioanalytiikan opintoja ja YAMK-opintoja en olisi nykyisessä työssäni. Opintoni ja työkokemukseni ovat antaneet minulle vahvan näkemyksen laboratoriohoitajan työnkuvasta. Ne olivat myös avain esimiestehtävääni, jossa kykenen johtamisen lisäksi kehittämään toimintaa. Mielenkiintoni patologian erikoisalaan on vain kasvanut ajan myötä, ja ala kehittyykin huimaa vauhtia etenkin molekyylipatologian ja digitaalipatologian alueilla. Itse haluan olla mukana diagnostiikan alan kehityksessä yli yksikkö- ja organisaatiorajojen. 

Kenelle suosittelisit bioanalytiikan opintoja? 

Suosittelen opintoja niille, jotka haluavat työskennellä diagnostiikan nopeasti kehittyvällä alalla ja toteuttaa laboratorio- ja potilastutkimuksia erilaisilla menetelmillä. Ala sopii ihmisille, jotka ovat tarkkoja, organisointikykyisiä ja pitävät huolta työn laadusta potilaiden parhaaksi. 

 

Tutustu bioanalyytikon tutkinto-ohjelmaan