Korkeakoulun järjestyssäännöt

Korkeakoulun järjestyssäännöt ovat voimassa 1.1.2019 lähtien Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun kampusalueilla ja soveltuvin osin muualla, missä järjestetään korkeakoulun opetukseen ja tutkimukseen liittyvää toimintaa. Järjestyssäännöt koskevat koko korkeakouluyhteisöä, opiskelijoita, henkilökuntaan kuuluvia, sekä soveltuvin osin muita kampusalueilla vierailevia ja työskenteleviä henkilöitä. Näiden järjestyssääntöjen lisäksi on otettava huomioon voimassa olevat lait ja asetukset.

Korkeakoulu on sitoutunut opetuksessa ja tutkimuksessa noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaista hyvää tieteellistä käytäntöä.