Hyppää pääsisältöön

Alumnimme Virpi Ekholm: Työ edellyttää kokonaisuuksien ja taloudellisten reunaehtojen hallintaa

Julkaistu 23.8.2019
,
päivitetty 18.11.2021
Tampereen yliopisto
Virpi Ekholm
- Kiinteistöjohtajana pistän asioita tärkeysjärjestykseen. Minun pitää hallita myös laajoja kokonaisuuksia, jotka koostuvat monista erilaisista osista. On tärkeää ymmärtää ja tunnistaa syy-seuraussuhteita, painottaa Tampereen kaupungin kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Työkokemusta monelta kulmalta

Diplomi-insinööriksi Virpi Ekholm valmistui Tampereelta vuonna 1998. Virpi opiskeli rakennustekniikkaa ja teki diplomityönsä betonitöiden laadunhallinnasta suomalaisen yrityksen saksalaiselle tytäryhtiölle Berliinissä. Saksassa vierähtikin Virpillä pari vuotta.

– Pääsin professorini yhteyksien avulla harjoitteluun ja opiskelijavaihtoon Esseniin, missä asuin melkein vuoden. Sitten jatkoin laatuinsinöörin tehtävissä Berliinissä vielä vuoden ja tein samalla diplomityöni, Virpi muistelee.

Tuliaisina Suomeen tuotavaksi mukaan kertyi vahva saksan kielen taito, paljon kokemusta rakennusalalta ja valmis diplomityö. Virpi pääsi Suomessa vastavalmistuneena diplomi-insinöörinä ensimmäiseen työpaikkaansa projektinjohtotehtäviin. Diplomityönsä hän oli tehnyt juuri tämän samaisen yrityksen tytäryhtiössä Saksassa. Virpin rakennusalan työkokemukseen kuuluu myös kolmen vuoden mielenkiintoinen pesti tutkimus- ja kehitystehtävissä VTT:llä.

Työura jatkui rakennusliikkeen palveluksessa työmaainsinöörin, projekti-insinöörin sekä rakennuttajapäällikön tehtävissä pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla. Yksityisen sektorin työura SRV Pirkanmaa Oy:n aluejohtajana vaihtui julkisen sektorin työtehtäviin Virpin siirtyessä Tampereen tilakeskus liikelaitoksen toimitusjohtajan tehtäviin vuonna 2014. Liikelaitos huolehti kaupungin tilaomaisuudesta kuten koulujen ja päiväkotien rakennuttamisesta ja ylläpidosta.

Kaupungin yhtiöittäessä rakennuttamis- ja ylläpitoliiketoimintansa Tampereen tilapalvelut osakeyhtiöksi, siirtyi Virpi jatkamaan kiinteistöjen omistajatehtäviä kiinteistöjohtajana. Samalla tehtäväkenttä laajeni kaupungin maaomaisuuden omistajatehtäviin ja kehittämiseen.

Kaupungin kiinteistöomaisuuden kehittäjä

- Tampereen kaupunki uudisti organisaatiotaan vuonna 2017. Toiminta jaettiin kolmeen palvelualueeseen, joista johtamani Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä sijoittuu elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle, Virpi selvittää

- Palveluryhmä toteuttaa osaltaan kaupungin väestönkasvun, asuinrakentamisen ja elinkeinoelämän sijoittumisen edellytyksiä Tampereella. Keskeisiä tehtäviä ovat kaupungin asunto- ja maapolitiikan valmistelu ja toteutus, palvelutilaverkkojen suunnittelu yhteistyössä kaupungin palvelutoimialojen kanssa sekä kaupungin tilaomaisuuden hallinta ja kehittäminen.

Kiinteistöjohtajana Virpillä tilaisuus olla positiivisesti vaikuttamassa kaupungin kasvuun, kehittymiseen sekä kaupunkilaisten arkeen. Työ edellyttää laajaa kokonaisuuksien hahmottamista sekä taloudellisten reunaehtojen hallintaa.

– Vuorovaikutustaitoja tarvitaan työelämässä paljon. Olisi todella eduksi, jos jo opiskeluaikana pääsee näitä taitoja harjoittelemaan, Virpi korostaa.

Teksti Minna Puntila
Kuva Virpi Ekholmin arkisto

Tutustu muihin alumnitarinoihin