Hyppää pääsisältöön

Aki Kortetmäki: Talotekniikka on kovalla vauhdilla eteenpäin menevä ala

Julkaistu 8.3.2019
,
päivitetty 13.12.2019
Tampereen ammattikorkeakoulu
Aki Kortetmäki tietokoneen ääressä

Kuka olet, kerro hieman itsestäsi?

Olen Aki Kortetmäki ja toimin tällä hetkellä talotekniikan opettajana TAMKissa. Oma alani opintopolku alkoi 2007–2010 sähkö- ja automaatioasentajan ammattitutkinnoilla Uudessakaupungissa. Armeijan jälkeen opinnot jatkuivat TAMKissa sähköisen talotekniikan puolella vuosina 2012–2016.

Valmistumisen yhteydessä hain silloiseen Tampereen teknilliseen yliopistoon (TTY) vielä maisteriopintoihin, jotka sain valmiiksi syksyllä 2018. Maisterivaiheen opintojen ohella toimin talotekniikan sivutoimisena opettajana TAMKissa, ja viime syksystä alkaen työt ovat jatkuneet päätoimisena tuntiopettajana.

Miksi TAMK ja Tampere?

Lähimmät talotekniikan opinnot olivat Tampereella, mikä oli itselleni tärkeä kriteeri. Lisäksi teki hyvää lähteä pois omalta mukavuusalueelta kokonaan uudelle paikkakunnalle. Jälkeenpäin ajateltuna olen ollut todella tyytyväinen valintaan. Tampere on kaupunkina juuri sopivan kokoinen, sillä kaikki tarvittavat aktiviteetit ja palvelut löytyvät läheltä. Samalla kuitenkin välttää suurempien kaupunkien ruuhkat ja ihmismassat.

Koen, että Tampere on erinomainen valinta uudeksi opiskelupaikkakunnaksi. TAMKin ja Tampereen yliopiston opiskelijat edustavat merkittävää osaa alueen väestöstä, mikä näkyy opiskelijoiden järjestämien tapahtumien ja aktiviteettien kattavana tarjontana. Tampere toimii myös hyvänä risteyskohtana ja kerää opiskelijoita yhteen ympäri Suomea. Kun ympärillä on paljon samassa tilanteessa olevia opiskelijoita, on helpompi tutustua uusiin ihmisiin ja viettää opiskelijaelämää.

Miksi valitsit talotekniikan opinnot?

En vielä hakuvaiheessa tiennyt kovin tarkkaan, mitä talotekniikka tarkalleen edes tarkoittaa. Olen kuitenkin aina ollut kiinnostunut kaikesta tekniikkaan liittyvästä, joten ala, jossa pelkän sähköpuolen opintojen sijaan opiskellaan kaikkea talotekniikkaan liittyvää yhdessä eri osapuolien kanssa, kuulosti erittäin mielenkiintoiselta. Tätä valintaa en ole hetkeäkään katunut.

Talotekniikka on kovalla vauhdilla eteenpäin menevä ala, ja opiskelijat ovat valmistuessaan työllistyneet todella hyvin. Ei myöskään tule mieleen, että yksikään opiskeluaikaisista kavereistani olisi opintojen aikana tai valmistumisen jälkeen katunut valintaansa.

Parhaimmat muistosi opiskeluun liittyen?

Koko opiskeluaikani on täynnä hyviä muistoja. On luonnollista, että uudelle paikkakunnalle muuttaminen ja korkeakouluopinnoissa pärjääminen arveluttaa alkuun. Opiskeluaika on kuitenkin yleensä paljon muutakin kuin pelkkää kurssien suorittamista, joten tutkinnon lisäksi mukaan tarttuu paljon uusia kavereita sekä kokemuksia. Opiskeluvuodet ovat monelle myös mahdollistaja vaihto-opiskeluun ulkomailla, aktiiviselle harrastamiselle, verkostojen luomiselle sekä erilaisten työkokemusten keräämiselle harjoitteluiden ja kesätöiden kautta.

Mihin opiskeluaikana kannattaa erityisesti panostaa?

Tähän on vaikea sanoa mitään yksittäistä kurssia tai osa-aluetta. Jos on selkeästi haasteita matemaattisissa tai kielellisissä aineissa, niin näihin kursseihin on hyvä panostaa alusta asti tosissaan, jotta ne eivät jää viimeiselle vuodelle rasitteeksi. Opintojen kannalta olisi tietenkin hyvä ottaa alusta saakka tavoitteeksi päästä osallistumaan lähiopetustunneille ja pyrkiä valmistumaan tavoitellussa neljässä vuodessa, vaikka esimerkiksi tarjotut työmarkkinat houkuttelisivat jättämään viimeiset kurssit ja opinnäytetyön myöhemmälle ajankohdalle. Opiskelun ulkopuolella toki kannattaa nauttia täysillä opiskelijaelämän tuomista mahdollisuuksista ja panostaa verkostoitumiseen.

Millaisia vinkkejä antaisit muille alalle haluaville?

Jos ala ja korkeakouluopinnot vähänkään houkuttelevat, niin kannattaa laittaa hakupaperit sisään heti ammattikoulusta tai lukiosta valmistuttua. Halutessasi voit suorittaa esimerkiksi varusmiespalvelun poissaolevana opiskelijana. Opiskelijoita on talotekniikan koulutukseen tullut yhtä lailla lukiopohjalla kuin erilaisilla ammattikoulutaustoillakin. Koulutustaustaa tärkeämpää on kuitenkin oma asenne opiskeluun. Lisäksi on hyvä mainita, että vaikka tekniikan alat toisinaan mielletään miespainotteisiksi, niin talotekniikan tutkinto-ohjelmassa on ollut vuosi vuodelta enemmän naisopiskelijoita.

Jotakin muuta, mitä haluaisit sanoa?

Suosittelen ehdottomasti jokaista vähänkään korkeakouluopintoja harkitsevaa käymään pääsykokeissa ja antamaan koulutukselle mahdollisuuden. Harva on opiskelujaan jälkikäteen katunut, vaikka aluksi monelle uusi ympäristö on hetkittäin mukavuusalueelta poistumista.

Talotekniikka on alana voimakkaasti kasvussa ja koulutuksena tarjoaa monipuolisen oppiympäristön yhdessä eri alojen opiskelijoiden kanssa. Tästä yhtenä osoituksena on kolmantena opiskeluvuotena suoritettava sovellusprojekti (RETARA), joka valittiin vuoden 2018 pedagogiseksi teoksi TAMKissa.

Kyseisessä toteutuksessa talotekniikan LVI- ja sähköpuoli suunnittelevat yhdessä arkkitehtien ja restonomien kanssa päiväkodin yhtenä kokonaisuutena. Projektin avulla pystytään simuloimaan jo osana opiskeluita mahdollisimman hyvin työelämän yhteistyövaatimuksia eri osapuolten välillä.

Tutustu sähköisen talotekniikan tutkinto-ohjelmaan

Kuva: Saara Lehtonen