Hyppää pääsisältöön

Virtual Platform for Medical Device Training - Terveysteknologia- ja lääkintälaiteosaamista varmentava ja niitä kehittävä virtuaalinen oppimisympäristöratkaisu.

Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektin kesto1.9.2021–30.9.2023

Tausta

Potilashoidossa käytettävien digitaalisten järjestelmien ja lääkinnällisten laitteiden turvallinen ja osaava käyttö ovat ensiarvoisen tärkeää niin potilaalle/asiakkaalle kuin hoitohenkilökunnalle. Hoitotyön perustutkintoihin ei juurikaan sisälly digitalisten taitojen opetusta, eikä laiteturvallisuuden ja laiteosaamisen opintoja omina kokonaisuuksinaan, vaan digitaalisia taitoja ja laiteosaamista hankitaan työpaikoilla ja erilaisissa lyhyemmissä koulutuksissa. Useinkaan koulutuksiin ja perehdytyksiin ei ole resursoitu riittävästi työaikaa, ja potilastyöstä on hankala irrottautua pidempiaikaiseen koulutukseen tai perehdytykseen.

Digitaalisten taitojen osaamisen ja varmistamisen puute vaikuttaa välillisesti myös asiakkaaseen ja esimerkiksi omaishoitajaan. Kun ammattilaisella ei ole tarvittavia taitoja tai mahdollisuuksia kehittää ja varmistaa digitaalista laiteosaamistaan, tieto ja oikeaoppinen digitaalisten järjestelmien käyttö jää myös etä- ja koti- sekä kotisairaanhoidon ratkaisuissa puutteelliseksi.

Vaikuttavuus

Hankkeessa kehitetty virtuaalinen/digitaalinen oppimisympäristö tarjoaa terveydenhuollon ammattilaiselle helposti lähestyttävän ja saavutettavan ja yhteiskehittämistä tukevan oppimisalustan. Virtuaalisen/digitaalisen oppimisympäristön tarjoama tasalaatuinen ja kaikille samanlainen koulutus- ja oppimisympäristö ja osaamisen arviointimalli parantaa sote-kentällä toimivien terveydenhuollon ammattilaisten digitaalisten järjestelmien ja laiteosaamisen laatua. Osaamisen varmentuminen vähentää haitta- ja vaaratapahtumia ja lisää asiakas- ja potilasturvallisuutta ja työhyvinvointia.

Virtuaalinen (VR, XR) ja lisätyn todellisuuden (AR) oppimisympäristö helpottaa, yhtenäistää ja kehittää digitaalisten järjestelmien ja lääkinnällisten laitteiden ammattimaista käyttöä. Hankkeen innovatiivinen virtuaalinen/digitaalinen oppimisympäristö motivoi sote-työntekijöitä digitaalisten laitteiden, järjestelmien ja teknologioiden käyttämiseen ja taitojen kehittämiseen. Tätä kautta hankkeen pitkäaikaiset välilliset vaikutukset saavuttavat myös etä-, koti- ja kotisairaanhoidon asiakkaat ja esimerkiksi omaishoitajat, kun ammattilaisten osaaminen voidaan paremmin varmentaa ja tätä kautta ammattilainen voi ammattitaitoisemmin opastaa muita digitaalisten järjestelmien, terveys- ja lääkintälaiteteknologioiden käyttöön.

Tutkimusrahoitus

Euroopan sosiaalirahasto ESR

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020

Partnerit

Pohjanmaan hyvinvointialue Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, Turun yliopisto, VSHP Vaasan sairaanhoitopiiri Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus

Yhteyshenkilöt

Minna Tiainen
minna.tiainen [at] tuni.fi