Hyppää pääsisältöön

Virtuaalinen elämyslääke - luovaa osaamista sote-alalle

Tampereen ammattikorkeakoulu
1.8.2018–31.12.2020

Tavoite 1. Lisätä luovan alan ja sote-alan toimialojen ja toimintatapojen välistä yhteistyötä
Tavoite 2. Edistää uusien teknologioiden ja elämysreseptien tuotteistamista ja kaupallistamista
Tavoite 3. Kehittää monialainen koulutusmalli osaamisen yhdistämiseksi
Tavoite 4. Levittää elämysreseptin toimintamallia valtakunnallisesti

Tavoite ja tehtävät

Hankkeessa tuotetaan kahta eri tyyppistä alaa yhdistävä monialainen koulutusmalli, jota hyödynnetään luovan alan ja sote-alan valtakunnallisen koulutuksen kehittämisessä ja rakennemuutoksen mahdollisuuksien hyödyntämisessä.

Hanketta hallinnoi ja koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat Metropolia ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Kaikista edellä mainituista ammattikorkeakouluista löytyy vahvaa koulutus- ja kehittämisosaamista sekä luovilta aloilta että sote-alalta. Yhteishankkeessa osatoteuttajien osaamiset tukevat ja täydentävät toisiaan. Valtakunnallisen hankkeen toteutusta ohjaavat yhteiset tavoitteet, mutta alueelliset työelämän tarpeet ja osatoteuttajien painotukset pilotointi- ja kehittämiskohteissa sekä luovien alojen mahdollisuuksista sote-toimialalla vaihtelevat ja rikastuttavat näin hankekokonaisuutta. Valtakunnallista hanketta toteutetaan monialaisessa yhteistyössä luovan alan ja sote- alan osaajien, yritysten ja järjestöjen kanssa.

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Juha Suonpää
juha.suonpaa [at] tuni.fi