Hyppää pääsisältöön

Veto- ja pitovoimaa kotihoitoon

Euroopan unionin rahoittama
Tampereen ammattikorkeakoulu
1.4.2020–31.3.2023

Hankkeen tavoitteena on lisätä kotihoidon työn veto- ja pitovoimaisuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tavoite ja tehtävät

Veto- ja pitovoimaa kotihoitoon -hankkeen tavoitteena on vahvistaa kotihoidon palvelukseen valmistuvien opiskelijoiden ja kotihoidossa työskentelevien ammattilaisten toimintaedellytyksiä ja muutoskyvykkyyttä sekä lisätä kotihoidon työn veto- ja pitovoimaisuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hanke toteutetaan verkostoyhteistyönä Satakunnan ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedun ja SASKY koulutuskuntayhtymä kesken. Hankkeen yhteistyökumppanina on Porin kaupungin kotihoito ja Sastamalan kaupunki.

Tässä hankkeessa rakennetaan opiskelijoille väylä, joka lisää kotihoidon vetovoimaisuutta ja tukee opiskelijan siirtymistä kotihoidon tehtäviin. Keskiössä ovat opintojensa loppuvaiheessa olevat opiskelijat, jotka yhdessä kotihoidon työntekijöiden kanssa kehittävät kotihoidon työn erityispiirteet huomioivia työn tekemisen tapoja ja työn organisoinnin käytäntöjä. Kehittämisen tueksi laaditaan digitaaliseen oppimisympäristöön materiaalia opiskelijoiden ja työntekijöiden käyttöön. Kehittämisessä hyödynnetään työpajatyöskentelyä. Työpajojen teemoista muodostuu digitaalinen työkirja, jota käytetään koko hankkeen ajan.

Kotihoidon veto- ja pitovoimaisuuden vahvistamiseksi hankkeessa tuotetaan mentorointimalli ja –opas alalle valmistuvien opiskelijoiden, kotihoidon ammattilaisten ja esimiesten käyttöön. Tähän pyritään myös kehittämällä työuran rakentamisen ja hallinnan malli, jota pilotoidaan hankkeen aikana. Hankkeen jälkeen mallia levitetään valmistuvien opiskelijoiden ja alan ammattilaisten käyttöön.

Hankkeen kotisivut: https://vetojapitokotihoito.samk.fi/

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Partnerit

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), SAMK Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy, Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu), SASKY koulutuskuntayhtymä

Yhteyshenkilöt

Katja Hautsalo
katja.hautsalo [at] tuni.fi