Hyppää pääsisältöön

Vaikuttavuuden mekanismit yhteiskunta- ja humanistisissa tieteissä

Tampereen yliopisto

Tutkimuksessa tarkastellaan yhteiskunta- ja humanististen tieteiden vaikuttavuutta yhteiskunnassa: vaikuttavuuspolkuja sekä vaikuttavuuden syntyä edistäviä ja haastavia tekijöitä. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa aihetta lähestytään tutkijoiden näkökulmasta, haastattelemalla yliopistojen yhteiskuntatieteellisten ja humanististen alojen tutkijoita. Hankkeen toinen vaihe rakentuu ensimmäisen vaiheen tuottamalle ymmärrykselle vaikuttavuuden mekanismeista. Haastattelemalla alan dekaaneja tutkitaan tapoja, joilla yliopistojen käytännöt tukevat, tai voisivat tukea ja tehdä näkyväksi yhteiskunta- ja humanististen tieteiden vaikuttavuutta kattavasti tutkimusprosessin eri vaiheissa.

Tausta

Vallitseva kuva tieteestä on etäinen, ja tieteen hyödyistä yhteiskunnalle puhutaan kapeasti taloudellisia hyötyjä, innovaatioita ja teknologisia läpimurtoja korostaen. Erityisesti haasteellista tämä on yhteiskunta- ja humanististieteellisille aloille, joiden vaikuttavuus ei käänny samaan tapaan syy-seuraussuhteiksi tai arvioiksi taloudellisista voitoista. Tutkimuksessa tarkastellaan tapoja, joilla yhteiskunta- ja humanistiset tieteet vaikuttavat yhteiskunnassa. Kuinka konkretisoida esimerkiksi menneisyyden tuntemisen arvo nykypäivän kannalta? Aineisto koostuu suomalaisten yliopistojen sosiologian, filosofian ja historian alan tutkijoiden haastatteluista. Haastattelemalla myös dekaaneja tartutaan kysymykseen: kuinka yliopistojen käytännöt tukevat, tai voisivat tukea, yhteiskuntatieteilijöiden ja humanistien vaikuttavuutta. Mikäli tieteen merkitys arvotetaan kapeasti talouskasvun näkökulmasta, valtaosa tieteen hyödyistä jää tuntemattomaksi. Tämä johtaa tieteen arvostuksen laskuun.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia

Yhteyshenkilöt

Reetta Muhonen

Yliopistotutkija (on leave), Suomen Akatemian tutkijatohtori

reetta.muhonen [at] tuni.fi

+358 50 318 6156