Hyppää pääsisältöön

Vahvistuva nuori vanhemmuus - Vanuva

Tampereen ammattikorkeakoulu
1.9.2021–31.8.2023
tamk area of focusEkologiset innovaatiot ja sosiokulttuuriset haasteet,
Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudet toimintamallit,
Uusien teknologioiden hyödyntäminen

Vanuva-hanke tukee nuoria pirkanmaalaisia vanhempia vanhemmuudessa ja osallisuudessa yhteiskuntaan.

Tavoite ja tehtävät

Kohderyhmä

Hankkeessa tavoitamme noin 25-vuotiaita ja nuorempia pirkanmaalaisia vanhempia.

Hankkeen aikana muodostamme asiantuntijaverkoston syrjäytymisvaarassa olevien nuorten vanhempien kanssa työskentelevistä ammattilaisista.

Tavoitteena on

 • estää nuorten äitien ja isien/äitien kumppaneiden näköalattomuuden ja osattomuuden kokemuksia
 • tukea toimintakykyä erityisesti vanhempana
 • vahvistaa vanhempien itsetuntoa, minäpystyvyyttä, voimaantumista ja koulutusmyönteisyyttä
 • tukea vanhempia omaan työllistymiseen ja ammattiosaamisen hankkimiseen
 • estää vanhempien oman kasvattajaroolin vahvistumisen myötä heikko-osaisuuden periytyminen omille lapsille

Toimenpiteitä

 • Luomme moniammatillisen asiantuntijaverkoston Pirkanmaan alueen julkisten, yksityisten ja järjestö-toimijoiden kanssa
 • Järjestämme vertaisryhmiä ja yksilöllisesti suunniteltuja interventioita noin 25-vuotiaille ja nuoremmille vanhemmille
 • Kehitämme yhdessä nuorten vanhempien ja asiantuntijaverkoston kanssa virtuaalitodellisuuden avulla luotavia kokemuksellisia 360VR-videoita
 • Luomme ja kuvaamme nuorten vanhempien ylisukupolvista kuormaa ja syrjäytymisriskiä helpottavan ja osallisuutta lisäävän mallin

Vaikuttavuus

Hankkeen tuloksena

 • Olemme muodostaneet moniammatillisen asiantuntijaverkoston ja kehittäneet sen toimintaa
 • Olemme tavoitettaneet nuoria syrjäytymisvaarassa olevia vanhempia ja auttaneet heitä koulutus- tai työllistymispolulle
 • Olemme koonneet, kehittäneet ja kokeilleet nuorten vanhempien osallisuutta ja voimavaraistumista tukevia palveluita ja toimintatapoja
 • Olemme tuottaneet ja kokeilleet 360VR-videosisältöä sisältävän intervention käyttöön ottamista
 • Olemme kehittäneet yhdessä nuoria vanhempia ohjaavien ammattilaisten kanssa vanhempien ylisukupolvista kuormaa ja syrjäytymisriskiä vähentävän ja osallisuutta lisäävän mallin

Rahoituslähde

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020-rakennerahasto (Keski-Suomen Ely). Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2021-31.8.2023.

Koordinoiva organisaatio

Hankkeen toteuttavat Tampereen ammattikorkeakoulu yhteistyössä Pirkanmaan alueen julkisten, yksityisten ja järjestötoimijoiden kanssa.

Partnerit

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Irja Nieminen
irja.nieminen [at] tuni.fi