Hyppää pääsisältöön

Turvallisuus kuuluu kaikille!

Tampereen ammattikorkeakoulu
Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri
1.1.2019–31.12.2021
tamk tarkennusalueKehittyvä pedagoginen osaaminen

Suomalainen oppilaitos on turvallinen työskentely-ympäristö. Tästä syystä turvallisuutta saatetaan pitää itsestään selvyytenä ja siihen kiinnitetään huomiota vasta kun se on poissa. Opetuksen järjestäjän on tarjottava turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö. Lisäksi on muistettava, että oppilaitokset ovat opettajien ja muun henkilöstön työpaikkoja jolloin turvallisuutta on lisäksi tarkasteltava työntekijöiden näkökulmasta. Yhteiskunnan muuttuessa oppilaitosten kohtaamat turvallisuushaasteet ovat yhä moninaisempia. Turvallisuus kuuluu kaikille! -hankkeen tavoitteena on lisätä opetusalan henkilöstön osaamista kokonaisvaltaiseen oppilaitosturvallisuuteen. Hanke alkoi vuonna 2019 ja päättyy 31.12.2021 ja sitä rahoittaa Opetushallitus.

Koulutusosiota toteuttavat yhteistyössä ammatilliset opettajakorkeakoulut Haaga-Helia, HAMK, JAMK, Oamk ja TAMK,  Tampereen Yliopisto, POLAMK sekä Pirkanmaan pelastuslaitos.

Koulutusosiot:

Hankkeessa on yksi viiden opintopisteen laajuinen, kaikille oppilaitoksille soveltuva yhteinen koulutusosio, joka sisältää perustietoja kokonaisturvallisuuden kehittämisestä. Lisäksi toteutetaan kuusi kahden opintopisteen laajuista koulutusosiota joista osallistuja voi muodostaa itselleen sopivan kokonaisuuden. Koulutusosiot täydentävät toisiaan, mutta niitä voi suorittaa myös toisistaan riippumatta. Tarjolla oleva koulutuskokonaisuus on laajuudeltaan 17 opintopistettä. Koulutuksia toteutetaan tammikuun 2019 ja marraskuun 2021 välisenä aikana. Tutustu koulutusosioiden sisältöihin, kysy lisätietoja ja ilmoittaudu e-lomakkeella.

Rahoituslähde

Opetushallitus

Yhteyshenkilöt

Henri Rikander, henri.rikander [at] tuni.fi