Hyppää pääsisältöön
Metsää ja taustalla kuitukangasta.

SUSTAFIT

Tampereen ammattikorkeakoulu
1.10.2022–30.9.2024

Tausta

Kuitukankaiden käyttö lisääntyy maailmanlaajuisten megatrendien, erityisesti väestön kasvun ja ikääntymisen sekä elintason nousun, vauhdittamana. Kuitukankailla on tärkeä rooli sellaisten materiaalien valmistuksessa, jotka ovat välttämättömiä koronaviruksen leviämisen vähentämiseksi, kuten desinfiointipyyhkeet, kasvomaskit ja henkilökohtaiset suojamateriaalit.

SUSTAFIT-projekti tukee maailmanlaajuisia teollisia ja yhteiskunnallisia tavoitteita korvata kestämättömät prosessit ja materiaalit ympäristöystävällisemmillä ratkaisuilla. SUSTAFIT käsittelee kuitukankaiden kestävyyttä eri näkökulmista ja pyrkii parantamaan tarkoituksenmukaista laatua ja kustannustehokkuutta sekä lisäämään sovellusalueita mykyistä kestävämmille ratkaisuille. Tavoitteena on lisätä kestävien ja tarkoituksenmukaisten kuitukankaiden markkinaosuutta.

Tavoite ja tehtävät

SUSTAFIT - Sustainable fit-for-purpose nonwovens on tutkimusprojekti, joka vastaa suomalaisen teollisuuden tarpeeseen parantaa kilpailukykyä ja laajentaa mahdollisuuksia nopeasti kasvavilla kestävien kuitukankaiden markkinoilla. Teollisuuden sanoin, vahvempi verkostoituminen arvoketjun eri toimijoiden välillä mukaan lukien teollisuus, tutkimus, analyysi- ja demonstraatiotoimijat sekä loppukäyttäjät on välttämätöntä.

Tärkeänä ensimmäisenä askeleena nähdään kestävyysstrategioiden ymmärtäminen tuotesegmenttikohtaisesti. Tämä auttaa toimijoita objektiivisesti ymmärtämään heille vaikuttavimmat reitit kestävyyden parantamiseen. SUSTAFIT-projekti vastaa tähän tarpeeseen kuvaamalla kestävyysstrategiat eri kuitukankaiden sovellusalueille. Lisäksi projekti täydentää yhteisesti tunnistettuja tietovajeita tavoista tehokkaasti lisätä kestävien ja kierrätettyjen kuitujen käytettävyyttä kuitukankaissa ja siitä, miten raaka-aineiden ominaisuudet ja valmistusprosessi vaikuttavat kuitukangastuotteiden ominaisuuksiin.

Yksi projektin spesifinen tavoite on parantaa kestävien kuitujen vedenhylkivyyttä ja antimikrobista suorituskykyä. Nämä nähdään teollisuudessa yhteisesti merkittävimpinä esteinä laajemmalle kestävien kuitujen käytölle kuitukangassovelluksissa. Projekti tuottaa uutta tietoa näistä yhteisesti tunnistetuista tutkimustarpeista käytännön demonstraatioiden avulla sekä osallistamalla sidosryhmiä yhteisesti arvioimaan uusia arvoketjumahdollisuuksia.

TAMK koordinoi SUSTAFIT-projektia, jonka toteuttavat yhdessä kolme toisiaan täydentävää tutkimustoimijaa Aalto, VTT ja TAMK. Mukana on myös useita partnereita ja yhteistyökumppaneita.

Projektilla on merkittävä vaikutus suomalaisten toimijoiden kilpailukyvyn parantamiseksi. Tällä tavoin varmistetaan myös, että osaaminen ja julkinen infrastruktuuri tukevat tätä kasvua. TAMK tuo projektiin vahvat työelämäverkostot, kansainvälisen kaupan ja kestävien arvoketjujen osaamisen sekä kestävien materiaalien kehityksen ja tutkimuksen.

Tutkimusrahoitus

Business Finland

Rahoituslähde

Business Finland Co-Research

Yhteistyötahot

Tutkimushankkeessamme on mukana useita partnereita ja yhteistyökumppaneita; Fortum, Kemira, Lounais-Suomen Jätehuolto, Spinnova, Nordic Bioproducts Group, NordShield, Lixea, UPM, Valmet, Sulzer, Fiber-X, Anpap, SharpCell, Paptic, JedX Medcare ja Rester.

Tulemme tekemään yhteistyötä myös tekstiilialan johtavien kansainvälisten tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden kanssa kuten The Nonwovens Institute, EDANA, Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V. (STFI) ja NIRI Nonwovens Innovation.

Yhteyshenkilöt

Virpi Rämö
virpi.ramo [at] tuni.fi