Hyppää pääsisältöön

Pystyvästi ryhmässä PYRY

Tampereen ammattikorkeakoulu
1.1.2020–31.12.2022

Kehittää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymisen mahdollisuuksia?.

Kehittää työllistymistä edistävän vertaisryhmätoiminnan malli, jossa ryhmän jäsenten minäpystyvyyttä vahvistetaan, osaamista tunnistetaan, tunnustetaan ja tuotteistetaan.

Kehittää uudenlaisia työllistymisen tukipalveluiden yhteistyön malleja kunnan sosiaali- ja vammaispalveluiden, oppilaitoksen, järjestötoimijoiden ja TE-palveluiden kesken.

Edistää yritysten ja työnantajien näkökulmasta työnhakijoiden osaamisen ja yritysten rekrytointitarpeen parempaa osuvuutta.

Tuottaa työvoimaa tarvitseville yrityksille tietoa, kokemuksia ja konkreettisia materiaaleja osatyökykyisten työllistämisestä.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeessa kehitetään vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymisen mahdollisuuksia vertaisryhmätoiminnan kautta. Näitä ovat työttömät, vaikeasti työllistyvät osatyökykyiset henkilöt, ammatillisissa oppilaitoksissa ja erityisoppilaitoksissa, työelämään hakeutumisen nivelvaiheessa olevat erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat sekä vastavalmistuneet tai opintonsa keskeyttäneet tai keskeyttämässä olevat henkilöt. ?Hankkeessa toteutetaan myös työnantajayhteistyötä työllistämisen edistämisessä ja vahvistetaan työnantajien osaamista työllistämiseen liittyvissä kysymyksissä. Näiden lisäksi hankkeessa kehitetään uudenlaisia työllistymisen tukipalveluiden yhteistyön malleja kunnan sosiaali- ja vammaispalveluiden, oppilaitoksen, järjestötoimijoiden ja TE-palveluiden kesken.

Hankkeen www-sivut: https://projects.tuni.fi/pyry/

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020

Partnerit

Kiipulasäätiö, Valo-Valmennusyhdistys ry, Ammattiopisto Luovi, SASKY koulutuskuntayhtymä

Yhteyshenkilöt

Minna Seppälä
minna.seppala [at] tuni.fi