Hyppää pääsisältöön

Posthumaanit turvallisuuskäsitykset: automaattisen visuaalisen turvallisuuden hallinnan semiotiikkaa

Tampereen yliopisto

Uudet aseet ja valvontajärjestelmät nojaavat enenevästi konenäköön uhkien ja vihamielisyyden tunnistamisessa. Vaikka nämä teknologiat herättävät kansalaisyhteiskunnassa huolta turvallisuudesta ja siitä, miten automaatio vaikuttaa ymmärrykseen turvallisuudesta, turvattomuudesta ja etiikasta, konenäköä ei ole vielä käsitelty turvallisuustutkimuksessa. Tämä projekti tutkii turvallisuuden automatisoinnista syntyviä ristiriitoja tutkijoiden, päättäjien ja turvallisuusalan ammattilaisten keskuudessa sekä kansalaisyhteiskunnassa.

Tausta

Hankkeessa kehitetään teoreettisesti innovatiivisia tapoja nähdä turvallisuus käsitteenä, jolla kuvataan, kuinka turvallisuuden visuaalinen tunnistaminen perustuu turvallisuuden ja näkemisen yllättäviin käsitteellistämisiin. Automaattisten visuaalisen turvallisuuden hallintajärjestelmien (AVSM) käyttöönotto pyrkii tuottamaan objektiivista dataa näkemisestä, eli toiminnasta joka on aina ennen ollut subjektiivista. Yhdessä eksistentiaalisten turvallisuuskysymysten kanssa konenäkö herättää kriittistä keskustelua sekä kansalaisyhteiskunnassa että tutkijoiden ja päättäjien keskuudessa. Näkemisen automatisointi voi tuottaa uusia epävarmuustekijöitä ja herättää eettisiä kysymyksiä tietokonenäön epäinhimillisyydestä ja tietokoneiden suorittamasta päätöksenteosta silloin kun on kyse elämästä ja kuolemasta.

Tavoite ja tehtävät

Tutkimusprojekti hakee vastausta siihen, miten älykkäiden visuaalisen turvallisuuden hallintaominaisuuksien kehittäminen on kiistelty yhteiskunnallinen ongelma, jolla on kauaskantoisia seurauksia. Samalla turvallisuustutkimus ei vielä ole edistänyt tähän liittyvää keskustelua tai kiinnittänyt huomiota siihen, miten konenäkö tunnistaa ja konkretisoi turvallisuuden, mistä eettisistä panoksista tunnistamisen automatisoinnissa on kyse ja miten AVSM:n käyttö edelleen muuttaa kansalaisten turvallisuuskäsityksiä. Siksi tarvitsemme kiireesti tutkimusta tavoista, joilla turvallisuus ymmärretään automatisoiduissa visuaalisen turvallisuuden hallintajärjestelmissä. Hanke on ensimmäinen systemaattinen tutkimus AVSM-järjestelmien myötä syntyneistä eettisistä ulottuvuuksista ja turvallisuuskäsityksistä.

Yhteyshenkilöt

Rune Saugmann Andersen 

rune.saugmann [at] tuni.fi