Hyppää pääsisältöön

Pirkanmaan teolliset symbioosit (PITS)

Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektin kesto1.11.2020–31.8.2023
KärkialueTekniikka
Vipuvoimaa EU:lta - Euroopan aluekehitysrahasto.Pirkanmaan liittoPirkanmaan teolliset symbioosit (PITS)TAMK Circular & Bioeconomy Actions research group Tampereen ammattikorkeakoulun logo

Tausta

Kiertotalous on Pirkanmaan maakuntaohjelman yksi neljästä älykkään erikoistumisen sisältökärjestä. Paikallisesti uutta kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaa kehitetään teollisten symbioosien kautta. Teolliset symbioosit Suomessa (FISS-Finnish Industrial Symbiosis System) on toimintamalli, jossa fasilitoidaan yrityksiä tuottamaan ”toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti toistensa sivuvirtoja, teknologiaa, osaamista tai palveluja” . Suomessa FISS - toimintaa koordinoi Motiva, joka kokoaa alueellisten toimijoiden verkostoa yhdistämään resurssien tarjoajat ja tarvitsijat kentällä. Työkaluna ovat FISS-työpajat, joissa yrityksiä sparrataan uusien synergia- ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa ja niiden käytännön toteuttamisessa sekä yhteistyökumppanien löytämisessä. Tällä hetkellä FISS - toimintaa on käynnissä neljässätoista maakunnassa. Pirkanmaa on ilman omaa alueellista organisoitumista, ja tämän tilanteen korjaamiseen vastaa PITS - hanke.

Tavoite ja tehtävät

  1. Edistää vähähiiliseen talouteen siirtymistä Pirkanmaalla ja vastata maakuntaohjelman tavoitteeseen kierto – ja biotalouden sekä resurssiviisauden edistämiseksi.​

  2. Saada Pirkanmaan alueen materiaalivirrat tehokkaaseen käyttöön ja näin edesauttaa uusien teollisten symbioosien muodostumista ja olemassa olevien tehostumista hyödyntämällä tutkimus – ja innovaatiotoiminnan vahvuuksia.​

  3. Vahvistaa paperi - ja pakkausteollisuuden (metsäteollisuus), rakentamisen ja rakennetun ympäristön sekä elintarviketeollisuuden liiketoiminnan kasvua ja uuden kiertotaloutta edistävän palveluliiketoiminnan alkamista.​

  4. Lisätä Pirkanmaan alueella yhteiskehittämisen ja vertaisoppimisen kulttuuria tuomalla työpajoihin avainyritysten kehittämiä hyviä malleja sekä innovoimalla yhteisesti materiaalivirtojen hyödyntämistä.​

  5. Kehittää Pirkanmaalle FISS-koordinaation malli hyödynnettäväksi hankkeen päättymisen jälkeen teollisten symbioosien jatkuvalle kehittämiselle.​

Rahoituslähde

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma​

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu

Yhteyshenkilöt

Silja Kostia silja.kostia [at] tuni.fi