Hyppää pääsisältöön

PackAlliance

Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektin kesto1.1.2020–31.12.2022

Koulutuksen ja teollisuuden välisen yhteistyön ja jatkuvan oppimisen edistäminen muoviteollisuuden kiertotaloudessa.

Tavoite ja tehtävät

Muovit ovat tärkeä ja arvokas materiaaliryhmä taloudelle, mutta myös jokapäiväisessä elämässämme. Muoveilla on kuitenkin myös tiettyjä vakavia ja haitallisia ympäristövaikutuksia. Tammikuussa 2018 hyväksytty EU:n muovistrategia korostaakin tarvetta muutokseen esimerkiksi muovituotteiden suunnittelussa, käytössä, valmistuksessa ja kierrätyksessä. Muutoksen avaintekijöitä muovipakkaussektorilla ovat erilaiset innovatiiviset ratkaisut esimerkiksi materiaaleihin ja valmistusmenetelmiin liittyen. Lisäksi tarvitaan ammattitaitoisia osaajia, jotka kykenevät vastaamaan tarvittavaan muutokseen, kuluttajanäkökulmaa unohtamatta.

Euroopan tasolla muovipakkausteollisuudessa on pulaa ammattilaisista, joita tarvitaan innovatiivisten ja kestävän kehityksen mukaisessa pakkausten suunnittelussa. Lisäksi korkeakoulutuksen ja muoviteollisuuden yhteistyössä on parannettavaa esimerkiksi opetussuunnitelmien ja jatkuvan oppimisen tasolla. Sen takia on ratkaisevan tärkeää tarjota korkea-asteen koulutusta opiskelijoille ja ammattilaisille tällä alalla.

PackAlliance on Erasmus+ Knowledge Alliance -hankekonsortio, joka kokoaa yhteen korkeakoulutuksen ja teollisuuden toimijoita neljästä EU-maasta (Espanja, Italia, Puola ja Suomi). Hanke edistää koulutuksen ja teollisuuden välistä yhteistyötä kestävän kehityksen mukaisten pakkausmateriaalien, innovaatioiden ja osaamisen kehittämisessä. PackAlliance-konsortion yhtenä tavoitteena on antaa korkeakouluopiskelijoille ja muovipakkausammattilaisille tarvittavat taidot, kun muovipakkaussektori siirtyy kohti kiertotaloutta. Toinen tavoite on nykyaikaistaa ja mukauttaa korkeakoulujen opetussuunnitelmia vastaamaan paremmin muovipakkausteollisuuden tarpeisiin sekä luoda korkeakoulujen ja teollisuuden välinen innovaatio- ja yhteistyöympäristö osaamisen ja taitojen siirtoa ja yrittäjyyttä varten.

Rahoituslähde

Erasmus+ Knowledge Alliances (KA)

Partnerit

Ecoembalajes Espana SA, AGH University of Science and Technology, Synthos SA, Pyroll Group LTD, Proplast, Consorzio per la Promozione della Cultura Plastica, University of Salerno (UNISA)

Yhteyshenkilöt

Marita Hiipakka
marita.hiipakka [at] tuni.fi