Hyppää pääsisältöön

Opi ravinteista! (ORAS)

Tampereen ammattikorkeakoulu
1.11.2018–31.12.2020
tamk area of focusOppiminen työelämässä ja kansainvälisissä verkostoissa

Hankkeen tavoitteena on tuottaa koulutus- ja viestintämateriaaleja ravinnekierrätyksestä.

Tavoite ja tehtävät

Opi ravinteista! -hankkeessa tuotetaan ravinnekierron viimeisimpiin tutkimustuloksiin ja trendeihin keskittyvää opetus- ja viestintämateriaalia eri koulutusasteiden ja -alojen tarpeisiin. Ihmiset tuntevat huonosti ravinteiden merkityksen elämän eri osa-alueilla.  Hankkeen tavoitteena onkin edistää koulutuksellisin ja viestinnällisin keinoin RAKI2-ohjelman tavoitetta vesien tilan parantamiseksi ja ravinnekierrätyksen tunnettuuden ja hyväksyttävyyden lisäämiseksi. Hankkeen tuloksena syntyy koulutus- ja viestintämateriaaleja, jotka perustuvat ravinnekierrätyksen hankkeissa kerätyn ja tuotetun tiedon muokkaamiseen monimuotoisesti eri genrerajoja ylittäen.

Muutoksen suuri potentiaali on opiskelijoissa ja suuressa yleisössä. Tähänastisena ongelmana on ollut sisällöltään ja julkaisutavaltaan kiinnostavan ja ajatuksia herättävän tiedon puute. Hanke pyrkii tuomaan tähän ratkaisuja suunnittelemalla ja valmistelemalla koulutusmateriaaleja viestinnän ammattilaisten, opiskelijoiden ja ravinnekierrätyksen asiantuntijoiden muodostamissa monialaisissa työryhmissä. Ravinnekierrätystä ja sen merkitystä tuodaan esille valtakunnan tasolla levittämällä hankkeen tuotoksia kouluverkostossa ja mediassa.

Hankkeessa tuotetut koulutusmateriaalit julkaistaan avoimesti, jolloin mikä tahansa toimija voi hyödyntää materiaaleja parhaaksi katsomallaan tavalla. Opi ravinteista! –hanketta toteuttavat HAMK, Lapin AMK ja TAMK sekä toisen asteen kouluttaja Suomen ympäristöopisto SYKLI. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma (RAKI2).

Rahoituslähde

Ympäristöministeriö (YM)

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Partnerit

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Eija Syrjämäki
eija.syrjamaki [at] tuni.fi