Hyppää pääsisältöön

Muuttuvien työtehtävien tukeminen digitaalisissa ympäristöissä sumeiden merkkijonomenetelmien avulla

Tampereen yliopisto

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen käyttäjien (historiantutkijat) tarpeita sekä kehittää menetelmiä informaatiovuorovaikutuksen parantamiseksi.  

Tutkimus perustuu tehtäväperustaisen informaatiovuorovaikutuksen (TBII) paradigmalle. Menetelmiä ja työkaluja kehitetään tutkimalla digitoidun kulttuuriperintöaineiston käyttöä hakijoiden suorittaessa todellisia ja simuloituja työtehtäviä. Keskiössä on ymmärtää vuorovaikutusta, työprosesseja ja hakutyyppejä informaatiointensiivisissä työtehtävissä sekä kehittää menetelmiä vuorovaikutuksen tuloksellisuuden parantamiseksi.

Tausta

Hanke on osa FIRE-tutkimusryhmän toimintaa.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeessa tarkastellaan digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen käytön haasteita, sekä haku- ja evaluointimenetelmiä käyttäjien työtehtävälähtöisten tarpeiden näkökulmasta, erotuksena puhtaammin aineistolähtöiselle ajattelutavalle. Monitieteinen kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö pyrkii lisäämään ymmärrystä käyttäjien informaatiovuorovaikutuksesta sekä kehittämään menetelmiä sen tukemiseksi.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia

Koordinoiva organisaatio

National Library of Finland, University of Amsterdam, University of Stavanger

Yhteyshenkilöt

Heikki Keskustalo

Vastuullinen johtaja

Heikki.Keskustalo [at] staff.uta.fi

+358 50 378 3066

 

Sanna Kumpulainen

Postdoctoral researcher

Sanna.Kumpulainen [at] staff.uta.fi

 

Boyang Zhang

Postdoctoral researcher

Boyang.Zhang [at] staff.uta.fi