Hyppää pääsisältöön

Moninaisuusosaajat sosiaali- ja terveysalalla

Tampereen ammattikorkeakoulu
Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri
6.5.2020–31.12.2021

Koulutuksen tavoitteena on 1) lisätä sosiaali- ja terveysalan toisen asteen koulutuksessa työskentelevän opetus- ja ohjaushenkilöstön valmiuksia tunnistaa ja huomioida kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta opetus- ja ohjaustyössään ja 2) Valmentaa moninaisuusosaamisen avainhenkilöitä sotealan toisen asteen koulutukseen. Koulutus koostuu neljästä itsenäisestä koulutusosiosta, jotka on mahdollista suorittaa yksittäin tai kokonaisuutena. Koulutusta tarjotaan valtakunnallisesti ja toteutetaan alueellisissa ryhmissä, johon osallistuu aisapari kustakin yksiköstä. Koulutuksen aikana laaditaan suunnitelma osaamisen jakamisesta kunkin omassa organisaatiossa.

Tavoite ja tehtävät

Sosiaali- ja terveysalalla uuden työvoiman tarve kasvaa lähivuosina merkittävästi. Yhä enenevässä
määrin sosiaali- ja terveysalalle ja alan koulutukseen tarvitaan maahanmuuttajataustaisia ihmisiä.
Opetus- ja ohjaushenkilöstön moninaisuusosaamisessa on kuitenkin edelleen suurta vaihtelua.
Tässä koulutuksessa tarjotaan työkaluja ja osaamista maahanmuuttajataustaisen opiskelijan
kohtaamiseen ja hänen opintojensa edistämiseen kielelliset, kulttuuriset ja yksilölliset tarpeet
huomioiden. Tämän avulla voidaan osaltaan vahvistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden
kiinnittymistä opintoihinsa ja opintojen läpäisyä. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena
verkko-oppimista ja pelillisyyttä hyödyntäen. Kouluksen teemat ovat: 1) Kielitietoisuus, 2) Kulttuuri
vahvuutena hoitotyössä, 3) Maahanmuuttajataustaisen opiskelijan ohjaaminen erilaisissa
oppimisympäristöissä ja 4) Lääkelaskut haltuun.

Rahoituslähde

Opetushallitus (OPH)

Yhteyshenkilöt

Juha Lahtinen
juha.lahtinen [at] tuni.fi