Projekti

Moduulirakentamisen ratkaisumalleja tulevaisuuden asuntorakentamisen haasteisiin (Concells)

Concells -projektissa tarkasteltiin teräskennorakenteisen moduulirakentamisen mahdollisuuksia suomalaisen asuntorakentamisen alalla. Moduulirakentaminen tarkoittaa tehdasvalmisteisten 3-ulotteisten kappaleiden käyttöä asuntorakentamisessa. Moduulirakentamisen haasteita ja mahdollisuuksia tarkasteltiin projektissa monipuolisesti arkkitehtuurin, rakenteellisten ratkaisujen, talotekniikan ja rakennustalouden näkökulmista. Arkkitehtuurin yksikön ASUTUT -ryhmän tutkimus keskittyi siihen, kuinka suomalaiseen kontekstiin voidaan tuottaa monipuolisia asuinkerrostalo- ja asuntotyyppejä hyödyntämällä optimoituja tai standardoituja modulaarisia järjestelmiä.

Tausta

Hankkeessa ASUTUT -tutkimusryhmän tutkija loi Suomen alueelle ja rakennuttajavetoiseen kerrostalorakentamiseen soveltuvan kokeellisen standardoidun moduulijärjestelmän, jota testattiin suunnittelemalla järjestelmää hyödyntävä kerrostalotyyppien ja asuntotyyppien kirjo.

Tavoite ja tehtävät

Moduulirakentaminen on tällä hetkellä yksi kansainvälisesti mielenkiintoisimmista kehityssuunnista asuntorakentamisen alueella. Moduulirakentaminen voi mahdollistaa monia etuja, mutta se pitää sisällään myös teknisiä ja suunnittelullisia haasteita, koska tuotantotapa on verrattain uusi Suomessa. Siihen on todettu kohdistuvan myös ammattilaisten ennakkoluuloja. Tästä johtuen rakentamismenetelmästä tarvitaan lisää kontekstisidonnaista tietoa. Rakentamismenetelmän mahdolliset edut edellyttävät standardoituja ja optimoituja modulaarisia järjestelmiä, jotka liittyvät pitkään teolliseen tuotantoon. Moduulien teollisen toiston on uskottu asettavan rajoituksia arkkitehtoniselle suunnittelulle, ja johtavan yksitoikkoisiin rakennustyyppeihin. Näin ollen, ASUTUT -tutkimusryhmän tavoite oli tarkastella moduulien teolliseen sarjatuotantoon sisältyvää potentiaalia tuottaa monipuolisia kaupunkiasumisen vaihtoehtoja.

Koordinoiva organisaatio

Neapo Oy, Arkkitehtitoimisto Hedman & Matomaki Oy, Ramboll Finland Oy, Suunnittelulinja Finland Oy, Tekes

Yhteyshenkilöt

Kalle Kähkönen

Professori

kalle.e.kahkonen [at] tut.fi

+358 40 198 1270

 

Sini Saarimaa

Tohtorikoulutettava

sini.saarimaa [at] tuni.fi

+358 40 081 1923