Projekti

ModuLakea

ModuLakea -hanke keskittyi modulaariseen massiivipuurunkoiseen kerrostalorakentamiseen. Modulaarisessa rakentamisessa kolmiuloitteiset tehdasvalmisteiset tilamoduulit kuljetetaan tontille ja yhdistetään siellä toisiinsa sekä vesijohto-, viemäri-, sähkö- ja tietoliikenneverkkoihin. Hankkeen tavoitteena oli sekä kartoittaa tilaelementeistä koostuvan puukerrostalorakentamisen tarpeellisia kehitysosa-alueita arkkitehtuurisuunnittelun näkökulmasta. Hankkeessa kehityksen näkökulma oli asukaslähtöisyys. Näin ollen, projektissa tutkittiin erityisesti joustavuutta modulaaristen CLT-kerrostalojen yhteydessä.

Tausta

Ajankohtaiset asuntorakentamista koskevat haasteet, joista eräs tärkeimmistä on kestävän asumisen ympäristön toteuttaminen, muodostivat ModuLakea -hankkeen lähtökohdat. Tilaelementtirakentamisen etuja ovat esimerkiksi mahdolliset pienemmät materiaalihäviöt, rakennusvirheiden väheneminen ja syntyvän rakennusjätteen helpompi kierrätettävyys. Suomessa puun käyttöä pyritään lisäämään rakentamisessa, sillä se on ekologinen lähiraaka-aine, jonka käytöllä voidaan vähentää ympäristön kuormitusta rakentamisessa. Rakennusalan toimijoiden kyky vastata asiakkaiden moninaistuviin toiveisiin tehokkaasti, laadukkaasti ja ekologisesti on tulevaisuudessa ratkaisevassa asemassa. Näin ollen, tutkimusryhmän tarkasteli CLT-moduulien teolliseen sarjatuotantoon sisältyvää potentiaalia tuottaa asukaskeskeisiä asumisen ratkaisuja, esimerkiksi joustavia asuntoja. Hankkeen tuloksena tuotettiin kaikille avoin idea- ja tietopankki tilaelementeistä koostuvan puukerrostalokorttelin suunnitteluun.

Vaikuttavuus

Hankkeen tuloksena tuotettiin kaikille avoin idea- ja tietopankki tilaelementeistä koostuvan puukerrostalokorttelin suunnitteluun: http://URN.fi/URN:ISBN:978-952-15-3495-9

Rahoituslähde

Lakea Oy

Koordinoiva organisaatio

Lakea Ltd

Yhteyshenkilöt

Sini Saarimaa

Tohtorikoulutettava / ModuLakea -hankkeen Projektipäällikkö

sini.saarimaa [at] tuni.fi

+358 40 081 1923