Hyppää pääsisältöön

Kriittisen infrastruktuurin haavoittuvuus ja viranomaisten toimintakyky KIVI

Tampereen yliopisto

Hanke tukee kriittisen infrastruktuurin palveluntuottajien ja viranomaisten ennakointia ja varautumista ihmisen aikaansaamiin, elintärkeään infrastruktuuriin kohdistuviin kriisi- ja häiriötilanteisiin kehittämällä niihin liittyvää riskienhallintaa.  

Hankkeessa kehitetään päivitettäviä työkaluja kriittisen infrastruktuurin riskien hallintakyvyn ja viranomaisten toimintakyvyn arviointiin.  Keskinäisriippuvuuksia arvioimalla pyritään edistämään myös poikkihallinnollista ajattelutapaa ja yhteistyötä tilanteiden hallinnassa. Tavoitteena on herättää keskustelua yhteistyön tarpeista ja organisoinnista.

Tausta

Hanke ajoittuu vuosille 2017-2019 ja siinä kehitetään päivitettäviä työkaluja kriittisen infrastruktuurin riskien hallintakyvyn ja viranomaisten toimintakyvyn arviointiin. Palveluntuottajille toteutetaan itsearviointityökalu (stressitesti), joka on mahdollista integroida esimerkiksi osaksi Huoltovarmuuskeskuksen tietojärjestelmiä. Työkalua pilotoidaan hankkeen loppuvaiheessa muutamissa toimintayksiköissä. Poliisi- ja pelastusviranomaisten toimintakyvyn arviointiin ja valmiuskoulutukseen kehitetään simulaatiomenetelmä, jossa tarkastellaan erityisesti yksityisen ja julkisen sektorin sekä viranomaisten väliseen tiedonvaihtoon, tilannekuvan muodostamiseen ja johtamiseen liittyviä haavoittuvuuksia.

Tavoite ja tehtävät

Hanke tukee kriittisen infrastruktuurin palveluntuottajien ja viranomaisten ennakointia ja varautumista ihmisen aikaansaamiin, elintärkeään infrastruktuuriin kohdistuviin kriisi- ja häiriötilanteisiin kehittämällä niihin liittyvää riskienhallintaa.

Rahoituslähde

Euroopan unionin Sisäisen turvallisuuden rahaston poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen tuki

Koordinoiva organisaatio

Tampere University, Police University College (POLAMK)

Yhteyshenkilöt

Annina Takala

Tohtoriopiskelija

annina.takala [at] tut.fi

+358 50 362 4270

 

Pekka Pietilä

Vanhempi tutkija

pekka.e.pietila [at] tut.fi

+358 40 832 3112