Projekti

Koulutusyhteistyöllä kohti hyvän naapuruuden käsitettä (EDUneighbours)

Suomalais-venäläinen tutkimusryhmämme lähestyy Suomen ja Venäjän hyvän naapuruuden rakentamismahdollisuuksia koulutusyhteistyön näkökulmasta. Ensinnäkin tutkimme suomalais-venäläistä yhteistyötä, sen muutoksia ja kehittymismahdollisuuksia korkeakoulutuksen alalla ja erityisesti yhteistutkinto-ohjelmia ja niiden roolia hyvin toimivan naapuruuden rakentamisessa. Ylipäätään olemme kiinnostuneita korkeakoulutuksen ja valtioiden välisten suhteiden keskinäisestä suhteesta. Tutkimuksellisen osuuden lisäksi kehitämme oppimisympäristöjä ja tapoja, jotka soveltuvat (suomalais-venäläisiin) kaksoistutkinto-ohjelmiin ja erityisesti sensitiivisten asioiden käsittelyyn opetuksessa.

Tavoite ja tehtävät

Korkeakoulutuksen ja maailmanpolitiikan välistä suhdetta kuten myös yliopistoja kansainvälisinä poliittisina toimijoina on toistaiseksi tutkittu vähän; Suomen ja Venäjän välisten suhteiden kentällä ei juuri lainkaan. Tutkimuksemme pyrkii korjaamaan tämän puutteen.Tutkimme minkälaista potentiaalia korkeakoulutusyhteistyöllä yleisesti ja yhteistutkinto-ohjelmilla erityisesti on toimivien Suomen ja Venäjän suhteiden rakentamisessa ja kysymme myös miten globaalit kehityskulut ja mallit ovat vaikuttaneet suomalais-venäläiseen koulutusyhteistyöhön ja miten näkemyksemme Venäjästä ovat muuttuneet 2000-luvulla ja mikä vaikutus tällä on ollut korkeakoulutusyhteistyöhön ja hyvän naapuruuden rakentamiseen. Lisäksi pyrimme kehittämään kaksoistutkinto-ohjelmia, erityisesti omaa CBIR-ohjelmaamme.Hankkeellamme on näin ollen sekä tieteellisiä, käytännöllisiä että normatiivisia tavoitteita ja sen kohderyhmänä ovat niin akateemiset, poliittiset kuin hallinnollisetkin toimijat sekä kansalaisyhteiskunnat.

Rahoituslähde

Koneen Säätiö

Yhteyshenkilöt

Sirke Mäkinen

University Researcher

sirke.makinen [at] uta.fi

+358 50 318 6011