Hyppää pääsisältöön

Kiertotalous - Uusia mahdollisuuksia puurakennusteollisuudelle (CE Wood)

Tampereen yliopisto

Hankkeen tavoitteena on parantaa puutuoteteollisuuden pk-yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla edistämällä uusien verkostojen ja yritysekosysteemien syntymistä, sekä tukemalla menestyksellisiksi todettujen kiertotalousmallien ja -teknologioiden käyttöönottoa. Projektissa tehtävä kansainvälinen yhteistyö vahvistaa yliopistojen ja yritysten välistä yhteistyötä, sekä edistää uusien teknologioiden siirtoa Botnia-Atlantica alueen pk-yrityksille.

Tausta

Hanketta koordinoi Yrkeshögskolan Novia Vaasasta.

Tavoite ja tehtävät

Seuraavien kymmenen vuoden kuluessa rakentamisvolyymin odotetaan kasvavan globaalitasolla 70%. Tämä on suuri haaste yhä niukkenevien raaka-ainevarojen maailmassa. Uudisrakentamisen lisäksi myös olemassa olevan rakennuskannan korjaamisella on kiire. Rakennusteollisuus tarvitsee välttämättä uusia teknologioita ja liiketoimintamalleja kyetäkseen vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Puun lisääntyvä käyttö rakentamisessa hyödyttää nimenomaan Botnia-Atlantica -aluetta, jonka taloudessa metsäsektorin osuus on merkittävä. Rajat ylittävä Suomi-Ruotsi yhteistyö mahdollistaa riittävän suuren alustan ja laajat verkostot pk-yrityksille kiertotalouden edellyttämien uusien käytäntöjen ja liiketoimintamallien innovoinnille, sekä tuotteiden ja palveluiden kansainväliselle markkinoinnille.

Rahoituslähde

EU, Pohjanmaan liitto

Koordinoiva organisaatio

Novia University of Applied Sciences, Tampere University's Laboratory of Architecture, Seinäjoki University of Apllied Sciences, Umeå University (TFE and USBE)

Yhteyshenkilöt

Ari Hynynen

Professori

ari.hynynen [at] tut.fi

+358 40 839 8643

 

Virpi Palomäki

Projektipäällikkö

virpi.palomaki [at] tut.fi

+358 50 448 7142