Hyppää pääsisältöön

Genetic and Genomic Nursing Education - GenoNurse

Euroopan unionin rahoittama
Tampereen ammattikorkeakoulu
1.2.2022–31.1.2025

GenoNurse-hankkeen päätavoitteena on luoda genomitiedon koulutus- ja osaamismalli hoitotyön koulutukseen ja
kouluttaa hoitotyön opettajia ja opiskelijoita käyttämään GenoNurse- mallia. Lisäksi genomitiedon koulutus tukee korkealaatuista hoitotyötä tällä uudella ja herkällä hoitotyön alueella.
GenoNurse-yhteisön perustaminen on välttämätöntä GenoNurse-mallin luomiseksi ja genomitiedon lisäämiseksi hoitotyön opettajien, opiskelijoiden ja terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa. GenoNurse-hankkeen tavoitteena on myös tehdä yhteistyötä kansallisten yhteistyökumppaneiden kanssa, mikä vahvistaa genomitiedon integraatiota hoitotyönkoulutukseen, terveydenhuoltoon ja yhteiskuntaan.

Tavoite ja tehtävät

Genomic Literacy and Ethical Competence -projektin (GenoNurse) tavoitteena on  lisätä hoitotyön opettajien ja opiskelijoiden genomitietoon liittyvää osaamista hankkeen kumppaniyliopistoissa, Ljublianan yliopistossa Slovenissa, L´Aquilan yliopistossa Italiassa ja Corkin college yliopistossa Irlannissa.
Genomitieto on Euroopassa melko uusi aihealue. Kansainvälisen yksilöllisen lääketieteen konsortion (ICPerMed) tavoitteena on kehittää osaamista yksilöllisen lääketieteen alalla ja genomitiedon tutkimus osana yksilöllistä lääketiedettä on nopeasti johtamassa moniin tieteellisiin läpimurtoihin. Genomitieto  on ollut osa  lääketieteen tutkimusta jo jonkin aikaan, mutta puuttunut lähes kokonaan hoitotieteen tutkimuksesta. Tällä hetkellä genomitieto on jo käytössä syöpähoidoissa, ja sitä on tutkittu paljon kansansairauksien ehkäisyn ja hoidon yhteydessä.  Kansalaiset ostavat jo nyt kaupallisia geenitestejä, ja he tarvitsevat ohjausta ymmärtääkseen saamaansa tietoa. Tulevilla sairaanhoitajajilla tulee olla valmiuksia vastata tähän kehittyvään hoitotyön alueeseen ja tämän vuoksi terveydenhuollon ammatilaisten osaamista tulee kehittää.
Euroopassa ei ole yhteisesti sovittuja genomitiedon osaamistavoitteita hoitotyön koulutuksessa.. Genomitieto on osa yksilöllistä lääketiedettä ja se näkyy jo nyt sairaanhoitajien työtehtävissä. Tämän vuoksi sairaanhoitajat tarvitsevat genomitiedon lukutaitoa ja eettistä osaamista pystyäkseen ohjaamaan geneettistä sairautta sairastavia potilaita ja heidän läheisiään. Tämä mahdollistaa potilaiden tutkittuun tietoon perustuvan päätöksentekoprosessin.

GenoNurse-hankkeen tavoitteena on luoda yhtenäinen genomitiedon koulutus -ja osaamismalli hoitotyön koulutukseen Euroopassa. Tämä hyödyttää niin hoitotyön koulutusta kuin ammattilaisia käytännön työssä. Hyvä genomitiedon osaaminen mahdollistaa korkealaatuisen hoidon tällä uudella ja sensitiivisen hoitotyön alueella. Voidakseemme luoda genomitiedon koulutus- ja osaamismallin tarvitaan yhteisö, missä hoitotyön opiskelijat, opettajat  ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat yhdessä lisätä tietoaan ja osaamistaan genomitiedosta. Yhteistyökumppanit osallistuvat myös tiiviisti kehitystyöhön. Lisäämällä hoitotyön kouluttajien osaamista, tulevaisuuden hoitotyöntekijöiden osaamistarpeet pystytään täyttämään. Tämä mahdollistaa korkealaatuisen hoidon ja jaetun päätöksenteon potilaiden ja ammattilaisten välillä.

Rahoituslähde

Erasmus+ Cooperation Partnerships (CP) 2021-2027

Partnerit

Universita Degli Studi Dell'Aquila, Italy, University College Cork, Ireland, UNIVERZA V LJUBLJANI, Slovenia

Yhteyshenkilöt

Arja Halkoaho
arja.halkoaho [at] tuni.fi