Projekti

Digitaalisuus tasa-arvon ja tasavertaisuuden edistämisessä

Tavoite ja tehtävät

Hankkeessa järjestetään kolme eriteemaista koulutuskokonaisuutta ammatillisen koulutuksen, lukioiden ja vapaan sivistystyön henkilöstölle. Tavoitteena on lisätä osaamista liittyen opetuksen sisältöjen tasavertaiseen saavutettavuuteen ja koulutuksen tasavertaisuuteen. Tuloksena saadaan verkossa vapaasti jaettavat koulutussisällöt hankkeen teemoihin liittyen.

Rahoituslähde

Opetushallitus (OPH)