Hyppää pääsisältöön

Advancing Equity and Access to Higher Education Through Open and Distance Learning (BUKA)

Euroopan unionin rahoittama
Tampereen ammattikorkeakoulu
15.11.2019–14.11.2023

Hankkeen tarkoitus on edistää Open and Distance Learning (ODL)-muotoisen korkeakoulutuksen saavutettavuutta ja tasa-arvoa Malesiassa, Indonesiassa ja Filippiineillä verkko- ja monimuotoisessa oppimisessa inklusiivisen opetuksen suunnittelun ja oppimisanalytiikan tukemana.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen tarkoitus on edistää Open and Distance Learning (ODL)-muotoisen korkeakoulutuksen saavutettavuutta ja tasa-arvoa Malesiassa, Indonesiassa ja Filippiineillä verkko- ja monimuotoisessa oppimisessa inklusiivisen opetuksen suunnittelun ja oppimisanalytiikan tukemana. Tavoitteena on kehittää inklusiivisen verkko-oppimisen suunnittelun ja oppimisanalytiikan käytön kapasiteettia partnerikorkeakouluissa, kehittää opiskelijoiden kiinnittymistä opintoihinsa sekä tukea aktiivisia opiskelutaitoja, kehittää digitaalisten oppimateriaalien pedagogista ja teknistä saavutettavuutta, ja tarjota oppimisanalytiikalla henkilökohtaisempaa tukea opiskelijoille. Jokainen partneri valitsee paikallistarpeen pohjalta pilotin, jota aletaan hankkeessa kehittää, ja joka vastaa hankkeen yleisiä tavoitteita. Pilottien kehityskaarta tuetaan autenttisella kapasiteetinvahvistamiskoulutuksella ja verkon välityksellä tapahtuvalla mentoroinnilla ja materiaaleilla. Hankkeen kehitystyön tuloksena syntyy suosituksia inklusiivisen oppimisen suunnittelun ja oppimisanalytiikan jalkauttamiseen ja käyttöön. Tulokset tullaan levittämään paikallisesti, ASEAN-maiden laajuisesti sekä laajemmin kansainvälisesti mm. vapaasti saatavilla olevan Käsikirjan ja kansainvälisen seminaarin välityksellä.

Rahoituslähde

Erasmus+ Capacity Building (CBHE)

Partnerit

Dublin City University, Ireland, Wawasan Open University, Malaysia, Open University Malaysia, Malaysia, Universitas Terbuka, Indonesia, Universitas Negeri Padang, Indonesia, University of the Philippines Open University, Philippines, Mindanao State University – Iligan Institute of Technology, Philippines

Yhteyshenkilöt

Hanna Teräs
hanna.teras [at] tuni.fi

Ella Kallio
ella.kallio [at] tuni.fi