Hyppää pääsisältöön

Yksilölliset järjestelyt TAMKin valinnoissa

Opiskelijavalinnan yksilöllisillä järjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä valintakokeissa ja muissa valintaan liittyvissä tehtävissä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, lisäaika, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että yksilöllisiä järjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa.

Yksilöllisten järjestelyjen hakeminen

Yksilöllisiä järjestelyjä tarvitsevan hakijan tulee jättää kirjallinen hakemus yksilöllisistä järjestelyistä TAMKin valinnoissa.

 

Syksyn 2023 yhteishaku

Hae yksilöllisiä järjestelyitä syksyn yhteishaussa alla olevalla lomakkeella to 21.9.2023 klo 15:00 mennessä.

Syksyn 2023 yhteishaku, yksilölliset järjestelyt opiskelijavalintoihin -lomake (aukeaa 4.9.2023 klo 8.00)

Jos et toimita hakemusta määräaikaan mennessä, TAMKilla ei ole velvollisuutta tarjota pyydettyjä yksilöllisiä järjestelyjä. Jos yksilöllisiin järjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, täytä hakemus yksilöllisistä järjestelyistä viipymättä.

Jos osallistut AMK-valintakokeeseen, toimita hakemus siihen ammattikorkeakouluun, johon olet ilmoittautunut tekemään koetta. Lue lisää AMK-valintakokeen yksilöllisistä järjestelystä. Tutustuthan alla oleviin ohjeisiin ja hakukohteesi valintatapoihin ennen kuin haet yksilöllisiä järjestelyitä. Pohdi valintatavan mukaan, millaisia järjestelyitä tarvitset!

Hakemuksen liitteet

Liitä hakemukseesi kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä tai oppimisvaikeudesta). Jos haet tukitoimia lukihäiriön vuoksi, esimerkiksi lisäaikaa, liitä hakemukseesi koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. TAMK voi hyväksyä pelkän ylioppilastutkintolautakunnan päätöksen erityisjärjestelyistä, jos siitä ilmenee myönnetyt tukitoimet.

Lukihäiriön osalta yksilöllisissä järjestelyissä otetaan huomioon vain keskivaikea ja vaikea lukihäiriö tai lukihäiriö, joka vaikuttaa koesuoritukseen merkittävästi tai erittäin paljon. TAMKissa edellytetään peruskoulun jälkeisten opintojen (yleensä toisen asteen opintojen) aikana tai niiden jälkeen tehtyä lukitestausta. Lukihäiriön, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot otetaan huomioon.

Yksilöllisten järjestelyjen myöntäminen

Kunkin hakijan tilanne harkitaan ja päätetään erikseen. Ilmoitamme sinulle hyvissä ajoin ennen valintakoetta sähköpostitse yksilöllisistä järjestelyistä, joihin sinulle on myönnetty oikeus. Lähetämme kirjallisen ilmoituksen perusteluineen myös, mikäli yksilöllisiä järjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakemuksesi mukaisesti.

Yksilöllisiä järjestelyjä ei voida myöntää, jos yhteydenottosi tulee määräpäivän jälkeen tai yksilölliset järjestelyt todetaan muutoin mahdottomaksi järjestää.

Jos menettelyssä on tapahtunut mielestäsi virhe, voit opiskelijavalinnan julkaisun jälkeen hakea oikaisua valintakokeen yksilöllisiä järjestelyjä koskevaan päätökseen.