Hyppää pääsisältöön

Hakukelpoisuus YAMK-ohjelmiin

Hakukelpoisuus YAMK-ohjelmiin

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen hakukelpoisuuden antaa ammattikorkeakoulun päättämä koulutuskohtainen korkeakoulututkinto ja tämän jälkeen hankittu vähintään 24 kuukauden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle olet hakemassa, että ala, jolta korkeakoulututkintosi on. Tarkista hakukohteelta, hyväksytäänkö pohjakoulutukseksi myös jokin opisto-/korkea-asteen tutkinto. Työkokemuksen tulee täyttyä kevään haussa 31.7. ja syksyn haussa 31.12. mennessä.

Poikkeuksena työkokemusvaatimukseen ovat aiemmin opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) suorittaneet, joilta hyväksytään hakukelpoisuuteen kyseisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu työkokemus. Myös tällöin työkokemusta tulee olla vähintään 24 kuukautta ja sen on oltava asianomaiselta alalta.

Katso tarkemmat tiedot pohjakoulutusvaatimuksista hakukohteen valintaperusteista.

Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 24 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen hakukauden loppuun mennessä.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa työkokemusta tulee olla vähintään 24 kuukautta ja tulee olla alalta, jolle on hakemassa tai alalta, jolta korkeakoulututkinto on.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Työkokemus lasketaan täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.

Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Työkokemukseksi ei lueta palkatonta työharjoittelua.

Työkokemus tulee todentaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Todistus tulee olla allekirjoitettu ja päivätty. Mikäli työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää allekirjoitettu ja päivätty väliaikainen työtodistus. 

YAMK-ohjelmiin hakemisen liitteet

Sinun tulee ladata hakemukselle seuraavat liitteet kevään 2023 toisessa yhteishaussa 6.4.2023 mennessä:

 • ennakko- tai valintatehtävä
 • työtodistukset hakukelpoisuuden antavan tutkinnon jälkeisestä alan työkokemuksesta (min 24 kk)
 • ulkomailla suoritettu tutkinto (todistuskopiot virallisine käännöksineen)
 • mahdollinen opistoasteen tai ammattillisen korkea-asteen tutkinto
 • mahdollinen pakolaisstatuksesta kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella) tulee toimittaa postitse TAMKin hakijapalveluihin.

Suomalaisella korkeakoulututkinnolla hakevan tulee liittää hakuaikana hakemukselle linkki korkeakoulututkinnon tietoihin Oma Opintopolun Omat opintosuoritukseni -palveluun. Linkin tulee olla voimassa 31.12.2023 saakka.

Näin valmistelet ja lataat liitteet hakulomakkeelle

Lataa sinulta vaaditut liitteet sähköiselle hakulomakkeelle Opintopolku.fi -sivulle seuraavasti:

 • Skannaa vaadittavan dokumentin kaikki sivut, joissa on tekstiä tai ota niistä hyvälaatuiset kuvat. Varmista, että kuvista saa kunnolla selvää. 
 • Yhden liitteen maksimikoko on 1GB.  Lataa tiedostosi PDF-, JPG- tai PNG-muodossa, ellei kyseessä ole video. Huomaathan, että Opintopolku saattaa muuntaa lataamasi tiedostot qt.-muotoon. QT-muotoiset liitteet aukeavat kuitenkin tarkastusvaiheessa normaalisti, joten tiedostoja ei tarvitse tämän vuoksi ladata uudelleen.
 • Kokoa samaan kokonaisuuteen liittyvät sivut yhteen tiedostoon. Esimerkiksi opintosuoritusote tulisi olla yksi tiedosto, joka sisältää useita sivuja.
 • Nimeä tiedostot muodossa sukunimi_etunimi_dokumentti, esim. sukunimesi_etunimesi_tutkintotodistus.
 • Lataa tiedostot hakulomakkeelle määräaikaan mennessä. Seuraa sähköpostiasi ja varaudu täydentämään liitteitäsi pyydettäessä (huomaa myös roskapostikansio!)
 • Jos pyydämme sinulta täydennyksiä liitteisiisi ja hakulomakkeelle ladattavien liitteiden määräaika on umpeutunut, saat ohjeet liitteiden sähköpostitoimituksesta.

 Myöhässä saapuvia liitteitä ei huomioida.