Hyppää pääsisältöön

Tampereen korkeakoulusäätiön käyttäjähallinnon kuvaus

Versio 0.1, Hilkka Kankaanpää, 17.10.2018

Tässä dokumentissa kuvataan Tampereen korkeakoulusäätiön (TKS) käyttäjätietokannan ja sen tietojen ajantasaisuuden toteutuksen yleisistä periaatteista sellaisella tasolla, joka antaa riittävät tiedot käyttäjätietojen laadun ja ajantasaisuuden arvioimiseksi.

Kotiorganisaatio asettaa tämän dokumentin www:hen kaikkien saataville. Dokumentti linkitetään Haka-infrastruktuurin kotisivulta.

Tässä dokumentissa käyttäjätietokannalla tarkoitetaan sitä loppukäyttäjien attribuuttien joukkoa, johon organisaation Identity Provider-palvelin tukeutuu. Käyttäjätietokannan tekninen toteutus voi olla esim. LDAP-hakemisto tai relaatiotietokanta, tai niiden yhdistelmä niin, että Identity Provider -palvelin noutaa osan attribuuteista LDAP-hakemistosta ja osan JDBC:n yli opiskelijarekisteristä.

1. Käyttäjätietokannan ja perusrekistereiden kytkentä

Perusrekistereitä ovat opiskelijarekisterit (3 kpl), henkilöstörekisterit (2 kpl), vierailijarekisterit (2 kpl) ja Tampereen yliopiston normaalikoulun oppilasrekisteri. Tiedot perusrekistereistä käyttäjätietokantaan saadaan integraatiopalvelun avulla.

Käyttäjähakemistojen tietoja ylläpidetään käyttäjätietokannan avulla ja päivitykset tehdään reaaliaikaisesti käyttäjätietojen muututtua.

2. Henkilöllisyyden todentaminen

3. Käyttäjätietokannassa saatavilla olevat tiedot

Lisätietoja funetEduPerson-skeemasta on täällä.

Rasti kohtaan "Saatavuus", jos kyseinen henkilötieto on ajantasalla ja siten saatavilla Identity Provider -palvelimen yli.
Kohtaan "Miten ajantasaisuus turvataan" esimerkiksi viittaus luvun 1. järjestelmiin.

Jos organisaatiolla on omia (ei siis funetEduPersonin mukaisia) attribuutteja, jotka näkyvät ulospäin Identity Provider-palvelimesta, lisää ne taulukon loppuun. Tarvittaessa linkki dokumenttiin, joka tarkemmin kuvailee omien attribuuttien skeeman.

4. Muuta