Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

FT, dosentti

Osaamisalueiden kuvaus

Keskiaika, kokemuksen historia, eletty usko, hagiografia, sukupuoli, perhe

Luottamustoimet

Suomen Historiallisen Seuran puheenjohtaja 2018-2019

Historiallisen Aikakauskirjan hallituksen puheenjohtaja 2018-2020

Studia Fennica Historica -sarjan (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura) päätoimittaja 2020-

Merkittävimmät julkaisut

JULKAISUJA:

Monographs:

yhdessä Jenni Kuulialan ja Marika Räsäsen kanssa Verta vuotava kuva ja muita outoja ihmeitä. Eletty usko myöhäiskeskiajalla (Helsinki: Gaudeamus, 2022)

yhdessä Raisa Toivon kanssa, Lived Religion and Gender in Medieval and Early Modern Europe (London: Routledge, 2021)

Demonic Possession and Lived Religion in Later Medieval Europe, Oxford: Oxford University Press 2020

Lapsuus ja arki antiikissa ja keskiajalla (Yhdessä Ville Vuolannon kanssa) Helsinki: Gaudeamus, 2013, 2015.

Gender, Miracles and Daily Life. The Evidence of Fourteenth-Century Canonization Processes. Turnhout: Brepols 2009.

Noitavaimo ja neitsytäiti. Naisten arki keskiajalta uudelle ajalle. (Yhdessä Raisa Maria Toivon kanssa) Jyväskylä: Atena Kustannus 2009.

Edited Books:

(yhdessä Raisa Toivon kanssa), Histories of Experience in the World of Lived Religion (New York: Palgrave MacMillan, 2022)

(yhdessä Jenni Kuulialan & Iona McCleery kanssa), A Companion to Medieval Miracle Collections (Leiden: Brill 2021)

(yhdessä Christian Krötzlin kanssa) Miracles in Medieval Canonization Processes. Structures, Functions, and Methodologies (Turnhout: Brepols, 2018)

(yhdessä Raisa Toivon kanssa) Lived Religion and the Long Reformation in Northern Europe c. 1300–1700 (Leiden: Brill, 2017)

(yhdessä Kirsi Salosen kanssa) Church and Belief in the Middle Ages: Popes, Saints, and Crusaders (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016)

(yhdessä Irma Sulkusen ja Marjaana Niemen kanssa) Usko, tiede ja historiankirjoitus. Suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle (Helsinki: SKS, 2016)

(yhdessä Christian Krötzlin ja Marjo Meriluoto-Jaakkolan kanssa) Suomalaisten pyhiinvaellukset keskiajalla. Kun maailma aukeni. (Helsinki: SKS, 2014, 2015)

(Yhdessä Susanna Niirasen kanssa) Mental (Dis)Order in Later Medieval Europe. Leiden: Brill, 2014.

(Yhdessä Ville Vuolannon kanssa) Religious Participation in Ancient and Medieval Societies. Rituals, Interaction, and Identity. Acta IRF 41. Rooma: Institutum Romanum Finlandiae, 2013.

(Yhdessä Raisa Maria Toivon kanssa) Paholainen, noituus ja magia – kristinuskon kääntöpuoli. Pahuuden kuvasto vanhassa maailmassa. [English Summary: The Devil, Witchcraft and Magic – The Reverse Side of Christianity. Imagery of Evil in Premodern Europe] Helsinki: SKS, 2004.

(Yhdessä Sari Aution & Ville Vuolannon kanssa) Historioitsijan arki & tutkimuksen prosessi. Tampere: Vastapaino, 2001.

Articles in Refereed Academic Journals:

Punition par le diable comme « expérience » en Suède au XIVe siècle,’ Memini. Travaux et documents. Revue interdisciplinaire sur le Moyen Âge et le début de la période moderne (2023, forthcoming)

(yhdessä Maria Mäkelän kanssa), Conversion as an exemplary experience in the 14th century and today: Narrative-comparative approaches to the Exemplum,’Scandinavian Journal of History 47:1 (2022).

(Yhdessä Marika Räsäsen, Sofia Lahden and Anna-Stina Hägglundin kanssa), ‘Levd religion i det medeltida Finland,’ Historisk Tidskrift i Finland 2 (2021).

'Diabolical Rage? Children, Violence, and Demonic Possession in the Late Middle Ages,' Journal of Family History 2016.

'Fatherhood, Masculinity and Lived Religion in Late Medieval Sweden,' Scandinavian Journal of History 38:2 (2013), 223-244.

(Yhdessä Ville Vuolannon kanssa) 'Children and Agency: Religion as Socialisation in Late Antiquity and Late Medieval West,' Childhood in the Past 4 (2011), pp. 79-99.

'Recent Trends in the Study of Medieval Canonizations.' History Compass 8/9 (2010): 1083-1092.

(Yhdessä Raisa Maria Toivon kanssa) ‘Tila ja hoivan käytänteet keskiajalla ja uuden ajan alussa.’ Haik 1/2010, pp. 15-28.

’Hoiva, sukupuoli ja todistaminen 1300-luvun kanonisaatioprosesseissa.’ Naistutkimus 3/2009, pp. 35–46

(Yhdessä Ville Vuolannon kanssa) ’Lapsuus ja sosialisaatio myöhäisantiikissa ja sydänkeskiajalla’ /Kasvatus & aika 3/2009. [English abstract: Children and Religion: Approaching Socialization Processes in Late Antiquity and the High Middle Ages

‘Bilan de l’historiographie dans l’Angleterre et dans la Scandinavie – de l’histoire des femmes á l’histoire du genre’, in Genre&Histoire, Revue de l'association Mnémosyne, no 3/2008.

"Revertere ad ecclesiam meam!" Näyt, unet ja pyhiinvaelluskehoitukset Nicholas Tolentinolaisen kanonisaatioprosessissa [English Summary: Dreams, visions and exhortations to undertake a pilgrimage in the canonisation process of Nicola of Tolentino] Mirator 1/2007, pp. 37–51.

Naiset rooliodotusten marginaalissa? Askeettiset pyhiinvaellukset votiivilahjoina. [English Summary: Liminal Gender Roles? Women’s Ascetic Pilgrimages as Votive Offerings] Teologinen aikakauskirja 1/2006, pp. 95–104.

Articles in refereed scientific edited volumes and conference proceedings:

’Demoniac’s gratitude: Corporeality and materiality of votive offerings to St Nicholas of Tolentino (1325-1550),’ in Gift-Giving and Materiality in Europe, 1300–1600: Gifts as Objects, ed. by Lars Kjaer and Gustavs Strenga (London: Bloomsbury, 2022).

’From lived reality to a Cultural Script: Punishment Miracle as an Experience,’ in Histories of Experience in the World of Lived Religion, ed. Sari Katajala-Peltomaa & Raisa Maria Toivo (New York: Palgrave MacMillan, 2022).

(yhdessä Raisa Toivon kanssa), ‘Introduction: Religion as Historical Experience,’ in Histories of Experience in the World of Lived Religion, ed. Sari Katajala-Peltomaa & Raisa Maria Toivo (New York: Palgrave MacMillan, 2022) 

‘Just a Humble Petitioner of a Saint? Devotion as a Strategy for Prestige in Depositions of Fourteenth-Century Italian Canonization Processes,’ in Gender and Status Competition in Pre-Modern Societies, ed. Martha Bayless, Jonas Liliequist, and Lewis Webb (Turnhout: Brepols, 2021)

‘Madness, demonic possession, and methods of categorization,’ in A Companion to Medieval Miracle Collections, ed. Sari Katajala-Peltomaa, Jenni Kuuliala & Iona McCleery (Leiden: Brill, 2021)

(yhdessä Jenni Kuulialann kanssa), ‘Practical Matters: canonization records in making,’ in A Companion to Medieval Miracle Collections, red. Sari Katajala-Peltomaa, Jenni Kuuliala & Iona McCleery (Leiden: Brill, 2021)

(yhdessä Jenni Kuulialan & Iona McCleeryn kanssa), ‘Reading medieval sources: miracle collections. Introduction,’ in A Companion to Medieval Miracle Collections, ed. Sari Katajala-Peltomaa, Jenni Kuuliala & Iona McCleery (Leiden: Brill, 2021)

(Yhdessä Jussi Hanskan kanssa), ‘Giving Birth as Metaphor: Eudes de Châteauroux’s Preaching to the Nuns of Orvieto,’ in Christian, Jewish, and Muslim Preaching in the Mediterranean and Europe. Identities and Interfaith Encounters, ed. Linda G. Jones & Adrienne Dupont-Hamy (Turnhout: Brepols, 2019), 25–49.

(yhdessä Christian Krötzlin kanssa) 'Approaching Twelfth- to fifteenth-Century Miracles: Miracle Registers, Collections, and Canonization Processes as Source Material,' teoksessa Christian Krötzl & Sari Katajala-Peltomaa (toim.), Miracles in Medieval Canonization Processes. Structures, Functions, and Methodologies (Turnhout: Brepols, 2018), 1-39.

'Narrative Strategies in the Depositions: Gender, Family, and Devotion' teoksessa Christian Krötzl & Sari Katajala-Peltomaa (toim.), Miracles in Medieval Canonization Processes. Structures, Functions, and Methodologies (Turnhout: Brepols, 2018), 227-256.

'Hiljalleen yhtenäistyvä alue,' teoksessa Nils Erik Villstrand & Petri Karonen (toim.) Kulkemattomat polut. Mahdollinen Suomen historia (Helsinki: Gaudeamus, 2017), 22-55.

'Finland år 1417: långsamt på väg mot enhet,' teoksessa Nils Erik Villstrand & Petri Karonen (toim.) Öppet fall. Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417-2017 (Helsinki: SLS, 2017), 29-65.

'Devotional Strategies in Everyday Life: Laity’s Interaction with Saints in the North in the Fourteenth and Fifteenth Centuries,' teoksessa Sari Katajala-Peltomaa & Raisa Maria Toivo (toim.), Lived Religion and the Long Reformation in Northern Europe c. 1300–1700 (Leiden: Brill, 2017), 21-45.

(yhdessä Raisa Toivon kanssa), 'Religion as Experience,' teoksessa Sari Katajala-Peltomaa & Raisa Maria Toivo (toim.), Lived Religion and the Long Reformation in Northern Europe c. 1300–1700 (Leiden: Brill, 2017), 1-19.

(yhdessä Kirsi Salosen ja Kurt Villads Jensenin kanssa) 'In the Name of Saints Peter and Paul. Popes, Conversion, and Sainthood in Western Christianity,' teoksessa Kirsi Salonen & Sari Katajala-Peltomaa (toim.), Church and Belief in the Middle Ages: Popes, Saints, and Crusaders (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016), s. 11-35.

'Riivattu Cristina. Yksilö, yhteisö ja rituaalit keskiajan maailmankuvassa,' teoksessa Irma Sulkunen, Marjaana Niemi & Sari Katajala-Peltomaa (toim.), Usko, tiede ja historiankirjoitus. Suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle (Helsinki: SKS, 2016), s. 35-65.

(yhdessä Irma Sulkusen ja Marjaana Niemen kanssa) 'Johdanto. Maailmankuvat ja identiteetit pitkällä aikavälillä,' teoksessa Irma Sulkunen, Marjaana Niemi & Sari Katajala-Peltomaa (toim.), Usko, tiede ja historiankirjoitus. Suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle (Helsinki: SKS, 2016), s. 8-31.

’Learning by Doing: Pilgrimages as a Means of Socialisation in the Late Middle Ages,’ teoksessa Katariina Mustakallio & Jussi Hanska (toim.), Agents and Objects. Children in Pre-Modern Europe. Acta IRF 42 (Rome: Institutum Romanum Finlandiae, 2015), s. 133-146.

'Arki, hoiva ja pyhiinvaellukset', teoksessa Sari Katajala-Peltomaa, Christian Krötzl ja Marjo Meriluoto-Jaakkola (toim.) Suomalaisten Pyhiinvaellukset keskiajalla. Kun maailma aukeni. (Helsinki: SKS, 2014), s 163-179.

(yhdessä Christian Krötzlin ja Marjo Meriluoto-Jaakkolan kanssa) ' Kun maailma aukeni - näkökulmia suomalaisten pyhiinvaelluksiin', teoksessa Sari Katajala-Peltomaa, Christian Krötzl ja Marjo Meriluoto-Jaakkola (toim.) Suomalaisten pyhiinvaellukset keskiajalla. Kun maailma aukeni. (Helsinki: SKS, 2014), s 7-25.

'Riivaukset ja perheiden hyvinvointi', teoksessa Marko Lamberg & Kirsi Kanerva (toim.) Hyvä elämä keskiajalla (Helsinki: SKS, 2014), 113-136.

'Demonic Possession as Physical and Mental Disturbance in the Later Medieval Canonization Processes', teoksessa S: Katajala-Peltomaa & S. Niiranen (toim.), Mental (Dis)Order in Later Medieval Europe. Leiden: Brill, 2014, 108-127.

(Yhdessä Susanna Niirasen kanssa) 'Perspectives to Mental (Dis)Order in Later Medieval Europe', teoksessa S: Katajala-Peltomaa & S. Niiranen (toim.), Mental (Dis)Order in Later Medieval Europe. Leiden: Brill, 2014, 1-20.

(Yhdessä Ville Vuolannon kanssa) 'Religious Practices and Social Interaction in the Ancient and Medieval World,' teoksessa S. Katajala-Peltomaa & V. Vuolanto (toim.), Religious Participation in Ancient and Medieval Societies. Rituals, Interaction, and Identity. Acta IRF 41. Rooma: Institutum Romanum Finlandiae, 2013, 11-24.

'A Good Wife?: Demonic Possession and Discourses of Gender in Late Medieval Culture,' teoksessa M. Muravyeva & R. Toivo (toim.) Gender in Late Medieval and Early Modern Europe. New York: Routledge, 2013, 73-88.

'Bishops Fighting with Demons in Swedish Canonization Processes,' teoksessa John S. Ott & Trpimir Vedriš (toim.), Saintly Bishops and Bishops’ Saints. Zagreb: Hagiotheca 2012, 217-233.

'Constructing a Relationship with the Sacred: Measuring Rituals as Forms of Communication ,' teoksessa P. Golinelli (toim.) Agiografia e culture popolari. Hagiogprahy and popular cultures. Bologna: CLUEB, 2012, 313-328.

‘Gender, Networks, and Collaboration: Pilgrimages in Fourteenth-Century Canonization Processes,’ in K. Mustakallio & C. Krötzl (eds), De Amicitia. Friendship and Social Networks in Antiquity and the Middle Ages. Acta Instituti Romani Finlandiae, vol 36. Rome: Institutum romanum Finlandiae, 2011, pp. 231-243.

‘Socialization Gone Astray? Children and Demonic Possession in Later Middle Ages,’ in K. Mustakallio and C. Laes (eds), Dark Side of Childhood in Late Antiquity and the Middle Ages. Oxford: Oxbow 2011, 95-112.

‘Rituals and Reputation: Immature Death in the Fourteenth-Century Canonization Processes, teoksessa C. Krözl & K. Mustakallio (toim.), On Old Age. Approaching Death in Antiquity and the Middle Ages. Turnhoult: Brepols, 2011, pp. 315-331.