Hyppää pääsisältöön

Sari Himanen

Yliopettaja, hoitopedagogiikka
Sosiaali- ja terveysala
Tampereen ammattikorkeakoulu
Sähköpostiosoitesari.himanen [at] tuni.fi
puhelinnumero+358503732949
TAMK Pääkampus

Työtehtävät

Hoitopedagogiikan yliopettaja. 

Digimentori esimiesosaamisen vahvistajana -hankkeen projektipäällikkö. 

Sosiaali- ja terveysalan asiakaslähtöinen kehittäminen YAMK-ohjelman vastuuopettaja. 

Osaamisalueiden kuvaus

Tärkeimmät saavutukset

Kasvatustieteellinen väitöskirja 2017 "Tieto- ja viestintätekniikan artefaktit hoitotyön opiskelussa: Tapaustutkimukset
lääkehoidon, aseptiikan ja harjoittelun ohjauksen artefaktien opetuskäytöstä".

Ammattikasvatuksen aikakauskirjan vuoden 2016 paras artikkeli "Virtuaalisairaalan kehittäminen hoitotyön oppimisympäristöksi".

Tutkimuskohteet

Tieto- ja viestintätekniikan integroiminen hoitotyön opetukseen, opiskeluun ja oppimiseen.

Merkittävimmät julkaisut

Laaksonen, H. Himanen, S. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottama johtamisosaaminen ja tulevaisuuden
työelämän osaamistarpeet. Hyväksytty Ammattikasvatuksen aikakauskirjaan.  

Vaahtera, A., Koskinen, A. Himanen, S. Sähköiset omahoitopalvelut ovat mahdollisuus myös ikääntyville. Gerontologia
32 (3) 2018, 180-196. https://journal.fi/gerontologia/article/view/70274 

Himanen, S., Nikkola, R. & Karjalainen, A. Interactive Pedagogical Self-study Solution for Staff
Education. The 4th e-Learning Excellence Awards at ECEL 1.-2.11.2018, Athens.
https://www.researchgate.net/publication/329610205_Interactive_pedagogical_self-study_solution_for_staff_education_Available_in_4th_e-Learning_Excellence_Awards_2018_An_Anthology_of_Case_Histories  

Himanen, S, Kolonen M. Virtual Hospital Game as a Learning Environment for Aseptic Practice in Nursing. World
Congress on Patient Safety & Quality Healthcare 7.-9.9.2017, London.
https://www.researchgate.net/publication/329610535_Virtual_Hospital_Game_as_a_Learning_Environment_for_Aseptic_Practice_in_Nursing  

Himanen, S. 2017. Tieto- ja viestintäteknologian artefaktit hoitotyön opiskelussa: Tapaustutkimukset
lääkehoidon, aseptiikan ja harjoittelun ohjauksen artefaktien opetuskäytöstä.
Akateeminen väitöskirja. Acta Universitatis Tamperensis 2306. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0519-2 

Mettiäinen, S. Ropo, E. Virtuaalisairaalapelin kehittäminen hoitotyön oppimisympäristöksi. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 2/2016,
27-45. https://akakk.fi/category/2016/ 

Mettiäinen, S. Electronic Assessment and Feedback Tool in Supervision of Nursing Students During Clinical
Training. Electronic Journal of e-Learning Volume 13 Issue 1 2015. http://www.ejel.org/volume13/issue1 

Mettiäinen, S, Luojus, K, Salminen, S, Koivula M. Web Course in Medication Administration
Strengthens Nursing Students’ Competence Prior to Graduation. Nurse Education in Practice 14 (4) 2014, 368-373.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471595314000122 

Mettiäinen, S, Vähämaa K, Does reflective web-based discussion strengthen nursing students’
learning experiences during clinical training? Nurse Education in Practice 13 (5) 2013, 344-349.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471595312001722 

Mettiäinen S, Karjalainen A-L, Summaries of Lecture Recordings as a Learning Material in Blended Learning, LMPCNA 2012, The
Fourth International Workshop on Learning Methodologies and Platforms used in the Cisco Networking Academy, 24.3.-30.3.2012, St. Maarten, The Netherlands Antilles. https://www.doria.fi/handle/10024/88063 

Mettiäinen S, Laakso H, Raatikainen R. Terveydenhuollon osastonhoitajien pätevyys. Hallinnon Tutkimus vol. 22, nro 1, 2003.