Hyppää pääsisältöön

Saija Isomaa

yliopistonlehtori, Suomen kirjallisuus

Oma esittely

Erikoisalojani ovat historiallinen poetiikka, lajitutkimus sekä Suomen kirjallisuushistoria. Johdan parhaillani Koneen Säätiön rahoittamaa tutkimushanketta Suomen kirjallisuuden historiallinen poetiikka, joka tutkii kirjallisuuden keinovarannon ajallisia muutoksia ja kansainvälisiä kytköksiä kontekstoiden. Projektissa on mukana tutkijoita Tampereen ja Helsingin yliopistoista, ja se kirjoittaa uuden tieteellisen johdantoteoksen Suomen kirjallisuushistoriaan.

Aiempi projekti Synkistyvät tulevaisuudenkuvat: Dystooppinen fiktio nykykirjallisuudessa (Koneen Säätiö, 2015–2019) eritteli kansainvälisesti vertaillen nykykirjallisuudessa ja audiovisuaalisessa mediassa yleistä dystooppisen fiktion trendiä lajitutkimuksen, ekokritiikin ja posthumanismin näkökulmasta. 

Opetan laajasti kirjallisuushistoriaa ja poetiikan teoriaa. Olen toiminut yliopistonlehtorina vuodesta 2013 lähtien sekä hoitanut määräaikaisesti professorin, tutkinto-ohjelmavastaavan, tohtoriohjelmavastaavan ja oppialavastaavan tehtäviä.